Zbornica računovodskih servisov

Sestanek predstavnikov Zbornice računovodskih servisov in Statističnega urada RS, 25.08.2010


Na pobudo članov ZRS, zlasti v zvezi z načinom poročanja za statistične raziskave je strokovna služba ZRS organizirala sestanek predstavnikov ZRS in Statističnega urada RS (SURS).

Konec letošnjega avgusta so se predstavniki ZRS sestali z generalno direktorico SURS in njenimi sodelavci.
Na sestanku, ki je potekal v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju, so predstavniki obeh institucij ugotovili, da tako ZRS kot tudi SURS dajeta velik poudarek na skrb za razvoj okolja, v okviru katerega delujeta.

Predstavniki ZRS so vodstvo SURS seznanili s pobudami in potrebami računovodskih servisov, zlasti na področju uvedbe elektronskega poročanja. Na SURSu se problematike v zvezi s tem zavedajo, zato so priprave na posamezna poročanja v elektronski obliki že v zaključni fazi. Predvidevajo, da se bodo prva poskusna poročanja (ki bodo določeno obdobje potekala vzporedno z »ročnim«) pričela konec tega leta.

Generalna direktorica SURS je poudarila, da so računovodski servisi za SURS pomembni kot poročevalci pa tudi kot »posredniki« med podjetji in Statističnim uradom, saj v pretežni meri kot izvajalci prevzemajo obveznosti za sporočanje statističnih podatkov svojih naročnikov.

Na SURS se zavedajo, da predstavlja poročanje za mikro in mala podjetja veliko obremenitev, vendar se zaradi zahtev Evropske skupnosti in drugih uporabnikov temu ni mogoče izogniti. Prepričani pa so, da bo elektronsko poročanje bistveno prispevalo k razbremenitvi tako računovodskih servisov kot tudi preostalega dela gospodarstva.

Obe strani sta se dogovorili za sodelovanje predvsem na naslednjih področjih:

  • ZRS z objavami na svojih spletnih straneh in v obliki skupnih posvetov obvešča člane o novostih pri poročanju.
  • ZRS ozavešča svoje člane glede pomena ustreznega in pravilnega poročanja ter glede spoštovanju rokov za oddajo podatkov.
  • pri pripravi projektov, pri izvajanju katerih predstavljajo računovodski servisi pomemben delež poročevalcev (neposrednih ali pooblaščenih), bo SURS v delovne skupine povabil tudi predstavnike ZRS.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov