Zbornica računovodskih servisov

Po posvetu ZRS z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, Ljubljana, 27.11.2009


 

Zbornica računovodskih servisov je v petek, 27. novembra 2009 za člane ZRS organizirala brezplačen posvet
z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD)

Namen posveta:
je bila predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma s poudarkom na obveznostih, ki jih morajo računovodski servisi kot zavezanci izvajati ter na pooblastilih, ki jih zakon daje Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.

 

Darko Muženič, podsekretar v UPPD je predstavil:
- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in podzakonskih aktov pomembnih za zavezance,
- obveznosti zavezancev - računovodske servise, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja,
- pooblastila Urada RS za preprečevanje pranja denarja.
Prezentacija je na voljo tukaj.

Leo Pongračič, podsekretar, vodja sektorja za sumljive transakcije v UPPD je predstavil:
- Praktične primere pranja denarja
Prezentacija je na voljo tukaj.


Dostop do prezentacij na zaprtih straneh je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.
 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov