Zbornica računovodskih servisov

Sestanek predstavnikov ZRS in UPPD


Dne 18.9.2009 sta se Aleksander Štefanac, predsednik ZRS in Polonca Podgoršek, direktorica ZRS kot predstavnika Zbornice računovodskih servisov sestala z mag. Aleksandro Čargo, podsekretarko Urada RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD).

Na sestanku so se predstavniki dogovorili za sodelovanje na naslednjih področjih:

  • sodelovanje predstavnikov ZRS na razgovoru dne, 5. oktobra 2009 s predstavniki članov misije Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL)*.
  • organizacija skupnega posveta 27. novembra 2009 na GZS v Ljubljani s ciljem ozaveščanja zavezancev po Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - ZPPDFT (Ur.l. št. 60/07).

* V času od 5. do 9. oktobra 2009 se bodo v Ljubljani mudili člani misije Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL). Namen misije bo preverjanje in ocenjevanje usklajenosti ter učinkovitosti sistema za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji. Gre za t.i. 4. krog ocenjevanja držav članic tega odbora, ki se bo začel ravno v naši državi.

Ocenjevanje držav poteka po vnaprej predpisanem postopku in sicer država prejme s strani odbora MONEYVAL vprašalnik, na katerega je potrebno odgovoriti in ga mesec dni pred prihodom ocenjevalne misije vrniti odboru v pregled. Ocenjevalci se bodo v Sloveniji sestali s predstavniki številnih inštitucij, nato pa bodo pripravili Poročilo o Sloveniji, ki bo na plenarnem zasedanju odbora MONEYVAL predvidoma obravnavano marca 2010.