Zbornica računovodskih servisov

Sestanek predstavnikov ZRS in DURS, 15.04.2009


Dne 15.4.2009 so se Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, Miroslav Pikovnik, podpredsednik ZRS in Polonca Podgoršek, direktorica ZRS kot predstavniki Zbornice računovodskih servisov sestali z Mojco Centa Debeljak, generalno direktorico DURSa, Ado Klemenak, vodjo davčnega sektorja in Tomažem Peršetom, podsekretarjem.

Na sestanku, ki je potekal v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju so prisotni ugotovili, da sta si instituciji blizu glede poslanstva in skrbi za razvoj okolja v okviru katerega delujeta ter da se DURS pri svojem delu aktivno srečuje s člani ZRS, ki s svojo dejavnostjo pomagajo davčnim zavezancem razumeti njihove davčne obveznosti in na tak način prevzemajo vlogo davčnih posrednikov.

V nadaljevanju sestanka so se predstavniki dogovorili za sodelovanje na naslednjih področjih:

  • realizacija OECD študiji o vlogi davčnih posrednikov,
  • organizacija skupnih posvetov glede sistemskih vprašanj članov ZRS,
  • dvakrat letno sestanek sestavljene komisije za obravnavo tekoče problematike,
  • predstavitev možnosti aktivnega sodelovanje ZRS z DURS-om na 11. kongresu računovodskih servisov.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov