Zbornica računovodskih servisov

Seminar Aktualne spremembe davčne zakonodaje, Ljubljana, 9.11.2012


Zbornica računovodskih servisov
organizira seminar
Aktualne spremembe davčne zakonodaje
v petek, 9.11.2012, od 9.00 do 13.30 ure
v dvorani C v 1. nadstropju GZS
Dimičeva 13, Ljubljana
 

Namen:

V letošnjem letu je bilo sprejetih že kar nekaj sprememb in novosti na področju davkov, nekatere od sprememb pa prav v tem času čakajo na obravnavo v parlamentu.

Nekaj od teh sprememb velja že za letošnje leto, nekatere pa bodo začele učinkovati s 1.1.2013. Tako nas le še dobra dva meseca loči od trenutka, ko se bomo morali z novostmi v praksi spopasti.

Zato vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki vam bo omogočil, da se na te spremembe začnete pripravljati čimprej.


Vsebina:

Na seminarju bomo obravnavali vse pomembne spremembe na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb:

 1. Spremembe, ki se uporabljajo že za leto 2012
  • Zakon o dohodnini – olajšave
  • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – olajšave in davčna stopnja
  • Zakon o davčnem postopku – prenos direktive EU
  • Zakon za uravnoteženje javnih financ – obdavčitev nepremičnega premoženja večje vrednost, davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
 2. Spremembe, ki se začnejo uporabljati s 1.1.2013
  • Zakon za uravnoteženje javnih financ
   • Povečanje davčne stopnje pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala
    • Kapitalski dobički
    • Dividende -> kdaj je smiselno deliti dobiček??
   • Povečanje davčne stopnje pri obdavčitvi dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
   • Začasna uvedba nove stopnje v dohodninski lestvici (50%)
   • Možnost povečanja stopnje DDV
  • Zakon o dohodnini
   • Ukinitev/zmanjšanje nekaterih davčnih olajšav za fizične osebe
   • Spremembe pri pavšalni obdavčitvi
    • Širitev možnosti za zavezance – novi pogoji za pavšalno obdavčitev
    • Komu se pavšalna obdavčitev izplača?
    • Spremembe pri postopkih prijave in obdavčenja
   • Cedularna obdavčitev najemnin – novost
   • Zmanjšanje obstoječih pravic glede uveljavljanja prenesenih davčnih izgub
   • Druge spremembe
  • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
   • Uvedba možnosti za pavšalno obdavčitev
    • Pogoji
    • Vodenje poslovnih knjig
    • Postopek prijave in obdavčenja
    • Komu se pavšalna obdavčitev izplača?
   • Zmanjšanje obstoječih pravic glede uveljavljanja prenesenih davčnih izgub
   • Druge spremembe
  • Zakon o davčnem postopku
   • Pravila glede pavšalne obdavčitve za pravne in fizične osebe
   • Javna obravnava neplačnikov
   • Določitev učinkovanja sprememb v primeru popravkov napak v davčnem obračunu


Trajanje:
9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

Strokovna izvajalka:
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.


Kotizacija:

 • člani GZS: 105,00 € + 20% DDV
 • ostali: 160,00 € + 20% DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili predračun.
 

Informacije:
Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
Tel.: 01/5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si

Prijave in odjave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • s prijavnico v priponki:
  • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
 • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
 • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 07.11.2012. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

 


Pripeti dokumenti

Avtor: Zbornica računovodskih servisov