Zbornica računovodskih servisov

Promocijsko predavanje: Finančni in davčni vidik notranjega poročanja, Ljubljana, 12.09.2012


 Nosilci projekta Kodeksa načel notranjega poročanja
Zveza ekonomistov Slovenije, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR

za člane GZS organizira
brezplačno promocijsko predavanje

 Finančni in davčni vidik notranjega poročanja

v sredo, 12. septembra 2012
od 9.00 do 11.15 ure
v dvorani C, 1. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

Poročanje o finančnem in davčnem položaju je pomemben del notranjega poročanja za potrebe odločanja v podjetju. Za potrebe notranjih uporabnikov informacij ga je nujno sistematično predstaviti tako z informacijskega in izvajalnega kot tudi s poslovodnega vidika.

Namen predavanja je predstaviti in izmenjati strokovne poglede ter praktične rešitve pri oblikovanju finančnih in davčnih informacij za notranje uporabnike v podjetju kot priprava na drugo konferenco o notranjem poročanju, ki bo 29. novembra, 2012 v Ljubljani v prostorih GZS.

Vsebina 1. dela:

 • Namen oblikovanja načel notranjega poročanja o finančni funkciji za potrebe notranjih uporabnikov v podjetju;
 • Izhodišča oblikovanja načel notranjega poročanja o finančni funkciji;
 • Obravnava temeljnih informacij in njihova izrazna moč s primeri njihovega neustreznega pojasnjevanja;
 • Odgovornost in pristojnost ter organiziranost v finančni funkciji.

Izvajalec: dr. Živko Bergant, pooblaščeni revizor, preizkušeni finančnik, certificirani poslovodni računovodja, docent na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani.


Vsebina 2. dela:

 • Uvajanje rednih davčnih informacij za poslovodstvo;
 • Obravnava koristnih primerov:
  • Kdo oblikuje davčne informacije v družbi
  • Vpliv različnih davkov na informacije o denarnih tokovih
  • Vpliv različnih davkov na poslovno izidne tokove
  • Vpliv davkov na odločanje o lokaciji resursov (primeroma: ustanavljanje podružnic ali hčerinskih družb)
  • Davčni vidik poslovanja v sistemu povezanih oseb.
 • Davčne informacije za različne ravni odločanja.

Izvajalec: mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec v ABECEDA Svetovanje d.o.o., certificirani poslovodni računovodja, višji predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani.


Trajanje:

9.00 – 11.15 (3 šolske ure)

 
Predavanje je brezplačno za člane GZS.

Informacije:
Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
Telefon: 01/5898 316

Prijave in odjave
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • izpolnjeno prijavnico v priponki pošljite na
  • naslov GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • telefaks: 01/5898 100
 • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
 • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

 


Pripeti dokumenti

Avtor: GZS