Zbornica računovodskih servisov

Posvet Organiziranje računovodstva – vidik računovodskega servisa kot zunanjega izvajalca, Ljubljana, 24.04.2012


 Zbornica računovodskih servisov
za člane ZRS organizira
brezplačen posvet

Organiziranje računovodstva – vidik računovodskega servisa kot zunanjega izvajalcav

torek, 24. aprila 2012
od 12.30 do 15.00 ure
v dvorani A, 1. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

Organiziranje računovodstva v združbi je tesno povezano z organiziranjem poslovnega procesa pri zunanjem izvajalcu računovodenja, seveda v odvisnosti od obsega in vrste nalog, prenesenih v zunanje izvajanje (outsourcing). Zunanji izvajalec naj bi zagotovil učinkovito informacijsko podporo svojim odjemalce, zato je pomembna tudi njegova organiziranost.

Namen posveta je predstaviti in izmenjati strokovne poglede ter praktične rešitve kot odgovore na izzive, ki jih postavlja zahtevno razmerje med prenašalcem računovodskih nalog (naročnikom) in izvajalcem računovodenja.

Program posveta: 

  • Naloge zunanjega izvajanja računovodenja;
  • Organiziranost računovodstva pri naročniku,
  • Organiziranost poslovnega procesa pri izvajalcu,
  • Problemi organiziranosti računovodskega servisa zaradi različnega obsega poslovanja,
  • Razvojni vidik zunanjega izvajanja računovodenja 
 
Izvajalec:
dr. Živko Bergant, pooblaščeni revizor, certificirani poslovodni računovodja, docent na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani
 
Posvet je brezplačen za člane ZRS.

 

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju prizna 1 točka.

 

Informacije:
Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
Telefon: 01/5898 316

Prijave in odjave
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov