Zbornica računovodskih servisov

Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011, Ljubljana, 17.1.2012


  Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju 
organizira seminar
Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011
v torek, 17.1.2012, od 9.00 do 13.30 ure
v dvorani A v 1. nadstropju GZS
Dimičeva 13, Ljubljana
 

Namen:
Seminar je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili aktualna vprašanja, pomembna pri sestavljanju davčnega obračuna za leto 2011, pregledali pa bomo tudi vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pregledali in osvežili bomo tudi najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.


Vsebina:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS
 • Čisti poslovni izid, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
 • Davčna osnova - povezanost med računovodskimi predpisi in ZDDPO-2
 • Poslovanje med povezanimi osebami, transferne cene, obresti med povezanimi osebami
 • Rezervacije
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
 • Davčne olajšave za leto 2011

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
 • Davčne olajšave za leto 2011
 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun

4. Zaradi številnih vprašanj, vam bo predavateljica uvodoma podala najnovejše informacije s področja pogodb o poslovodenju in gotovinskega poslovanja.

Trajanje:
9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

Strokovna izvajalka:
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.


Kotizacija:

 • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
 • ostali: 150,00 € + 20% DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili predračun v začetku januarja.

 

 

Informacije:
Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
Tel.: 01/5898 316

Prijave in odjave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • s prijavnico v priponki:
  • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
 • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
 • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 13.1.2012. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 
 

 

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

Pripeti dokumenti

Avtor: Zbornica računovodskih servisov