Zbornica računovodskih servisov

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2005 za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike


Namen seminarja

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2005 ZA MAJHNE GOSPODARSKE DRUŽBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

je seznaniti udeležence:

 • s posebnostmi pri sestavljanju davčnega obračuna za pravne osebe po letos uveljavljenih določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1)
 • s problematiko sestavljanja letnega poročila gospodarskih družb za leto 2005 s poudarkom na odloženih davkih in pripravah na otvoritveno bilanco na dan 1.1.2006 v skladu s prenovljenimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS)
 • s problematiko sestavljanja davčnega obračuna za samostojne podjetnike po novih določbah ZDavP-1 – samostojni podjetniki in drugi zasebniki za leto 2005 prvič sestavljajo davčni obračun in izračunajo akontacijo dohodnine na podoben način, kot je to doslej veljalo za pravne osebe.

  Na seminarju bodo posebej poudarjene razlike v zakonskih podlagah za pravilno sestavljanje davčnega obračuna glede na predhodno ureditev ter razlike med dosedanjo napovedjo za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti  in podlage za sestavljanje davčnega obračuna zasebnikov, udeleženci pa se bodo seznanili tudi z nekaterimi spremembami, ki jih prinaša nova davčna zakonodaja in prenovljeni slovenski računovodski standardi..

  Strokovna izvajalka: Maja Bohorič, univ. dipl. ekon.


  Vsebina:

  1.      DAVČNI OBRAČUN PRAVNIH OSEB ZA LETO 2005
 • Davčna osnova
 • Davčno priznani, delno priznani, začasno in stalno nepriznani odhodki
 • Možnosti koriščenja davčnih olajšav v letu 2005 in pogled naprej
 • Obračunavanje in plačevanje davka, sestavni deli davčnega obračuna (v kolikor bo obrazec že na razpolago, tudi pregled obrazca) in predlaganje davčnega obračuna


  2.      LETNO POROČILO MAJHNIH GOSPODARSKIH DRUŽB ZA LETO 2OO5
 • Splošna pravila o letnem poročilu in pravila predlaganja za javno objavo
 • Pomen izračunavanja in razvidovanja terjatev in obveznosti za odložene davke
 • Izkaz poslovnega izida, ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, formiranje rezerv in bilančni dobiček
 • Bilanca stanja
 • Vsebina priloge k izkazom


  3.      DAVČNI OBRAČUN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN DRUGIH ZASEBNIKOV ZA LETO 2005
 • Davčna osnova
 • Davčno priznani, delno priznani in davčno nepriznani odhodki
 • Možnost koriščenja davčnih olajšav za leto 2005 in pogled naprej
 • Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja kot sestavni del davčnega obračuna
 • Priprava davčnega obračuna  ter plačilo / poračun davka – akontacija dohodnine

KOPER

18.1.2006

GZS – OZ Koper
Ferarska 2, Koper

ZASEDENO

NOVO MESTO

24.1.2006

Območna gospodarska zbornica Novo mesto
Novi trg 11
Sejna soba

ZASEDENO

TRBOVLJE

26.1.2006

Območna gospodarska zbornica Zasavje
Mestni trg 5a
Sejna soba

9.00-13.00

POSTOJNA
sprememba naslova
zaradi velikega števila prijav:
SREDNJA ŠOLA POSTOJNA
Cesta v staro vas 2, velika sejna dvorana

30.1.2006
9.00 - 13.00

KRANJ

31.1.2006

Zavarovalnica Triglav d.d.
Bleiweisova 20
Konferenčna dvorana

ZASEDENO

DRAVOGRAD

02.2.2006

Območna gospodarska zbornica Koroška
Koroška cesta 47
Sejna soba

9.00-13.00

NOVA GORICA

7.2.2006

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA, 
Trg Edvarda Kardelja 2,  v Novi Gorici

ZASEDENO

VELENJE

10.2.2006

Hotel Paka, Rudarska 1
Velenje

9.00-13.00

MURSKA SOBOTA

14.2.2006

Območna gospodarska zbornica za Pomurje
Lendavska 5 a
Sejna soba PAC / IV nadstropje

9.00-13.00

MARIBOR

16.2.2006
ZASEDENO

Območna gospodarska zbornica Maribor                 Ulica talcev 24
Velika predavalnica
ZARADI ZASEDENOSTI TERMINA PRIJAV NE SPREJEMAMO VEČ!


 

LJUBLJANA

21.2.2006
ZASEDENO

GZS - za 21. februarja prijav več ne sprejemamo
ZA LJUBLJANO JE NOV TERMIN                           GZS, Dimičeva 13, dvorana C


01.03.2006

9.00-13.00 


KRŠKO


23.2.2006

Hotel Sremič Krško
Trg Matije Gubca 3
Zelena dvorana

9.00-13.00

CELJE

27.2.2006

GZS – OZ Celje
Ljubljanska 12

9.00-13.00


Kotizacija za seminar za udeleženca je 14.400,00 tolarjev (DDV je vključen v ceni).
Cena zajema tudi postrežbo z napitki med odmorom. 
Kotizacijo nakažite, prosimo,  na poslovni račun pri NLB d.d.:
02924-0017841495
sklic 2210 - vaša matična številka

Informacije:
Stanka Istinič, telefon 01/ 5898 312

 

Prijave in odjave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

za vse seminarje:
-  z elektronsko prijavnico (pri posameznih krajih ... elektronska prijavnica za....)
-   po pošti na naslov: GZS – Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana;
-   po faksu na številko:  01/ 5898 317 (prijavnica v pripetem dokumentu)            
-   po elektronski pošti na naslov: stanka.istinic@gzs.si

Za seminar v Kranju in več prostih mest. Za ostale kraje priporočamo, da se prijavite čimprej, saj je prijav že veliko.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.