Zbornica računovodskih servisov

Seminar: Letno poročilo 2004


     
Seminar bo potekal v večjih krajih po Sloveniji po naslednjem razporedu: 

Kraj

Lokacija

Datum

Ura

TRBOVLJE

Območna gospodarska zbornica Zasavje
Mestni trg 5a
Sejna soba

17.1.2005

9.00 - 13.00

NOVO MESTO

Območna gospodarska zbornica Novo mesto
Novi trg 11
Sejna soba

20.1.2005

9.00 - 13.00

KRANJ

Zavarovalnica Triglav d.d.
Bleiwesova 20
Konferenčna dvorana

24.1.2005

9.00 - 13.00

DRAVOGRAD

Območna gospodarska zbornica Koroška
Koroška cesta 47
Sejna soba

25.1.2005

9.00 - 13.00

CELJE

RITS d.o.o.
Kidričeva ulica 25
Predavalnica 3+4

27.1.2005

9.00 - 13.00


LJUBLJANA

SEMINAR JE ŽE ZASEDEN

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
Dvorana A

31.1.2005

9.00 - 13.00


LJUBLJANA

DODATEN TERMIN

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
Dvorana A

1.2.2005

9.00 - 13.00

VELENJE

Hotel Paka
Rudarska 1
Predavalnica 1+2

3.2.2005

9.00 - 13.00

NOVA GORICA

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
Velika dvorana

7.2.2005

9.00 - 13.00

MURSKA SOBOTA

Območna gospodarska zbornica Pomurje
Lendavska 5a
Sejna soba PAC / IV. nadstropje

10.2.2005

9.00 - 13.00

MARIBOR

Območna gospodarska zbornica Maribor        Ulica talcev 24
Velika predavalnica

14.2.2005

9.00 - 13.00

KRŠKO

Hotel Sremič Krško
Trg Matije Gubca 3
Zelena dvorana

17.2.2005

9.00 - 13.00

 

Namen: 
je seznaniti udeležence s problematiko pri sestavljanju in oddajanju letnih poročil gospodarskih družb ter samostojne podjetnike posameznike v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov. 

Na seminarju bodo posebej poudarjene zakonske podlage za pravilno sestavljanje obračuna davka od dobička pravnih oseb in napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, udeleženci pa se bodo seznanili tudi z nekaterimi spremembami, ki jih prinaša nova davčna zakonodaja.


Vsebina: 
Seminar bo potekal v več sklopih:

1. LETNO POROČILO ZA MAJHNE GOSPODARSKE DRUŽBE

 • Splošna pravila o letnem poročilu
 • Bilanca stanja (rezerve in členitev BS)
 • Izkaz poslovnega izida
 • Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih
 • Vsebina priloge k izkazom

2. OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB

 • Davčna osnova
 • Davčno nepriznani odhodki po ZDDPO in Pravilniku o davčno nepriznanih odhodkih davčnega zavezanca
 • Davčne olajšave v letu 2004
 • Obračunavanje in plačevanje davka

3. LETNO POROČILO ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE

4. LETNO POROČILO ZA ODMERO DAVKA OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI

 • Davčna osnova
 • Davčno nepriznani odhodki
 • Davčne olajšave
 • Akontiranje davka od dohodkov iz dejavnosti v letu 2005


Strokovna izvajalka:
 


Kotizacija:

14.400,00 tolarjev (DDV je vključen v ceni)
Cena zajema tudi postrežbo z napitki med odmorom.


Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.
02924-0017841495
sklic 2210 - vaša matična številka

Informacije:
Stanka Istinič
Telefon: 01/5898 312

Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Elektronska prijavnica je v nadaljevanju strani.

 

 

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Maja Bohorič, univ.dipl.ekon

 • Izkaz stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Razkrivanje postavk v računovodskih izkazih

Avtor: Združenje računovodskih servisov