Zbornica računovodskih servisov

Delavnica: Ugotavljanje bonitete poslovanja s pomočjo računovodskih izkazov


     vabi na delavnico

UGOTAVLJANJE BONITETE POSLOVANJA

S POMOČJO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV


18. april 2005
od 9.00 do 13.00 ure

 Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13,
Ljubljana,
dvorana ERačunovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in bančnikov ter da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.


Vsebina:
 

  1. Vsebina in informacije iz računovodskih izkazov, poslovnih in letnih poročil
  2. Kdo so uporabniki računovodskih informacij
  3. Predstavitev bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza finančnega izida in izkaza gibanja kapitala
  4. Pomen bonitete pri poslovanju in njen vpliv na poslovne odločitve
  5. Kdaj in zakaj je pomembno finančno načrtovanje
  6. Predstavitev pomenov in vrst finančnih analiz
  7. Prikaz uporabe, pomena in komentarjev vsebine finančnih kazalnikov
  8. Praktični primer analize poslovanja z oceno finančnega položaja in bonitete poslovanja


Predavanje in delavnico bo vodila:
mag. Lidija Robnik
, univ.dipl.ekon

POMEMBNO:
Ker bodo na delavnici predstavljeni tudi konkretni izračuni, udeležence prosimo, da prinesejo s seboj kalkulatorje.


Kotizacija:

14.000,00 tolarjev (DDV je vključen v ceni)
Cena zajema tudi postrežbo z napitki med odmorom.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.
02924-0017841495
sklic 2210 - vaša matična številka


Informacije:
Stanka Istinič
Telefon: 01/5898 312
E-pošta: stanka.istinic@gzs.si

Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do vključno 16.4.2005 (oziroma do zapolnitve prostih mest). Elektronska prijavnica je v nadaljevanju strani.

 

 

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je dva dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Vprašamo vas: »Ali znate brati in razumeti računovodske izkaze, ali veste, kje so lahko pasti in nevarnosti v računovodskih izkazih, poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja,...?«, če odgovori niso pritrdilni, nič narobe, zato vas z veseljem vabimo, da se udeležite delavnice, kjer vas bomo seznanili s tem, kako se iz računovodskih poročil razbere in razume, kje so pasti in nevarnosti poslovanja. 
 


Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je namenjena direktorjem manjših in srednje velikih podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem financ in računovodstev, vodjem računovodskih servisov, finančnim analitikom.


Avtor: Združenje računovodskih servisov