Zbornica računovodskih servisov

AKTUALNA DELAVNICA: Učinkovito seznanjanje z novimi predpisi - kažipot za računovodske servise


NAMEN DELAVNICE

UČINKOVITO SEZNANJANJE Z NOVIMI PREDPISI - KAŽIPOT ZA RAČUNOVODSKE SERVISE

je udeležencem seznaniti s:

I. POMEMBNEJŠIMI SPREMEMBAMI SRS v letu 2006:

 • Kakšna bodo merila za določanje velikosti podjetij v letu 2006 (ZGD-1),
 • Katere so pomembne spremembe posameznih SRS (osnovna sredstva – najemi, finančne naložbe, odloženi davki),
 • Katere MSRP bo  potrebno spoznati in ali se je smiselno odločiti za neposredno uporabo MSPR,
 • Kako bodo davčno obravnavani učinki sprememb standardov, ki se bodo odražali neposredno v prenesenem dobičku in
 • Zgled izdelave otvoritvene bilance stanja ob prehodu na SRS 2006


Strokovna izvajalka: Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon., pooblaščena revizorka in direktorica Leitner & Leitner Audit d.o.o.


II. TRANSFERNIMI CENAMI:

 • Smisel in pomen zakonodaje s področja transfernih cen, 
 • Opredelitev povezanih oseb v skladu z ZDDPO-1,
 • Praktični primeri uporabe metod za oblikovanje transfernih cen,
 • Poslovanje med družbo in zasebnikom z vidika transfernih cen,
 • Način priprave dokumentacije za transferne cene, 
 • Pomen transfernih cen za računovodske servise.

Strokovna izvajalka: mag. Barbara Guzina, davčna svetovalka, Deloitte, d.o.o

MARIBOR

09.05.2006

GZS – OZ Maribor
Ulica talcev 24, Maribor

  8:30 - 16:00

NOVA GORICA

19.05.2006

GZS - OZ Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 3,  Nova Gorica

8:30 - 16:00

LJUBLJANA

22.05.2006

GZS, Dimičeva 13, dvorana A

  8:30 - 16:00

Kotizacija za seminar je 22.500,00 tolarjev (93,89 evrov), DDV je vključen v ceni.
V ceni so zajeti napitki med krajšimi odmori, kosilo plačajo udeleženci sami. 

Kotizacijo nakažite, prosimo,  na poslovni račun pri NLB d.d.:
02924-0017841495
sklic 2210 - vaša matična številka

Informacije:
Stanka Istinič, telefon 01/ 5898 312

ali na e-naslovu: stanka.istinic@gzs.si

Prijave in odjave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. za Maribor do vključno 5.5.06, za Novo Gorico in Ljubljano pa do vključno 17.5.06:

-  z elektronsko prijavnico (pri posameznih krajih ... elektronska prijavnica za....)
-  po pošti na naslov: GZS – Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana;
-  po faksu na številko:  01/ 5898 317 (prijavnica v pripetem dokumentu)            

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

 


Avtor: Združenje računovodskih servisov