Zbornica računovodskih servisov

Seminar: Obračunavanje DDV po 1.1.2007 in posledice prehoda na evro


Namen seminarja:

Namen seminarja je udeležencem predstaviti najpomembnejše spremembe na področju obračunavanja DDV, ki se bodo uporabljale od 1.1.2007 dalje.

Posebno pozornost bomo namenili vsebini izdanih računov v skladu z določili novega Zakona o DDV in Šeste direktive ter posledicah izbrisa davčnih zavezancev, ki opravljajo oproščeno dejavnost iz registra davčnih zavezancev za DDV.

S 1.1.2007 bomo prevzeli tudi novo valuto, zato bodo na seminarju prikazane posledice uvedbe evra na področju obračunavanja DDV, tako z vidika izdanih in prejetih računov, izdanih in prejetih dobropisov ter bremepisov, izračuna odbitnega deleža vstopnega davka ter ostalih posledicah, ki jih na tem področju prinaša prevzem nove valute.

Strokovna izvajalka:

Branka Svilar, univ.dipl.prav., priznana davčna strokovnjakinja z večletnimi izkušnjami na področju obdavčitve davka na dodano vrednost, avtorica dveh priročnikov o davku na dodano vrednost.

Vsebina seminarja:

a. Obračunavanje DDV po 1.1.2007

 • nove definicije obdavčljivih transakcij; 
 • opredelitev kraja dobave blaga in kraja opravljanja storitev;
 • obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV;
 • uvedba davčnih skladišč;
 • spremenjena pravila glede pravice do odbitka vstopnega DDV;
 • naknadni odbitki vstopnega DDV na podlagi povečanja davčnih obveznosti;
 • sprememba definicije obdavčljivega prometa in dvig praga obdavčljivega prometa;
 • kdo lahko odda vlogo za izbris iz registra ter posledice izbrisa  - obveznosti, ki še ostanejo, in sestavitev zadnjega obračuna DDV;
 • spremembe pri vsebini izdanih računov – računi izdani končnim kupcem, klavzule o oprostitvi DDV v skladu z določbami novega zakona o DDV in Šeste direktive;
 • kakšne so poenostavitve in dodatne obremenitve pri davčni administraciji;
 • spremembe glede davčnih obdobij in vračila presežka DDV;
 • višje globe na področju obračunavanja DDV.

b. Problematika obračunavanja  DDV ob prehodu na evro

 • izračun odbitnega deleža,
 • popravki odbitka vstopnega DDV,
 • računi izstavljeni ali prejeti januarja 2007, ki se nanašajo na promet 2006,
 • prejeti in izdani dobropisi itd.

Seminarji bodo potekali po naslednjem razporedu:

19. december
9.00 - 13.30

CELJE
Območna gospodarska zbornica Celje,
Ljubljanska cesta 14,
dvorana A

20. december
9.00 - 13.30

MARIBOR
Območna gospodarska zbornica Maribo,
Ulica talcev 24,
Velika predavalnica

21. december
9.00 - 13.30

LJUBLJANA
GZS,
Dimičeva 13,
dvorana A, 1. nadstropje

Kotizacija:

 • za člane ZRS: 15.000,00 tolarjev + DDV (75,11€)
 • za nečlane: 27.000,00 tolarjev + DDV (135,20€)

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo s prigrizki med odmorom. 

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri
NLB d.d.:
02924-0017841495
sklic 2181 - vaša matična številka

Informacije:
Stanka Istinič, telefon 01/5898 312

Prijave in odjave:        
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest: 

 • po pošti: GZS-ZRS,  Dimičeva 13, Ljubljana;
 • po telefaksu: 01/ 5898 317
 • po elektronski pošti: stanka.istinic@gzs.si
 • z elektronsko prijavnico    

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.


Avtor: Združenje računovodskih servisov