Zbornica računovodskih servisov

Seminar: Letno poročilo 2003


     
Seminar bo potekal v večjih krajih po Sloveniji po naslednjem razporedu: 

Kraj

Lokacija

Datum

Ura

TRBOVLJE Območna gospodarska zbornica Zasavje, Mestni trg 5a
Sejna soba

20.1.2004

9.00 - 13.00

NOVO MESTO

Zavarovalnica Tilia d.d.,
Seidlova 5
Velika sejna soba

22.1.2004

9.00 - 13.00

DRAVOGRAD Območna gospodarska zbornica Koroška, Koroška cesta 47
Sejna soba

27.1.2004

9.00 - 13.00

CELJE

Celjski sejem, Dečkova 3
Dvorana Celjanka

29.1.2004

9.00 - 13.00

LJUBLJANA

Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13
Dvorana A

2.2.2004

9.00 - 13.00

VELENJE Hotel Paka, Rudarska 1
Predavalnica

4.2.2004

9.00 - 13.00

NOVA GORICA Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1
Velika dvorana

10.2.2004

9.00 - 13.00

MURSKA SOBOTA Območna gospodarska zbornica Pomurje, Lendavska 5a
Sejna soba PAC / IV. nadstropje

12.2.2004

9.00 - 13.00

MARIBOR

Območna gospodarska zbornica
Maribor, Ulica talcev 24
Velika predavalnica

17.2.2004

9.00 - 13.00

KRANJ

Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Kranj, Bleiweisova 20
Konferenčna dvorana

19.2.2004

9.00 - 13.00

KRŠKO

Hotel Sremič Krško,
Trg matije Gubca 3
Zelena dvorana

24.2.2004

9.00 - 13.00

 

Namen: 
je seznaniti udeležence s problematiko pri sestavljanju in oddajanju letnih poročil gospodarskih družb ter s spremembami in novostmi pri sestavljanju letnih poročil za samostojne podjetnike posameznike v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov. 

Na seminarju bo poseben poudarek na spremenjenih določbah Zakona o davku od dobička pravnih oseb ter na priznavanju odhodkov v skladu s Pravilnikom o davčno nepriznanih stroških davčnega zavezanca.


Vsebina: 
Seminar bo potekal v več sklopih:

1. LETNO POROČILO ZA MAJHNE GOSPODARSKE DRUŽBE

  • Bilanca stanja
  • Izkaz poslovnega izida
  • Priloge k izkazom

2. LETNO POROČILO ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE

  • Izkaz stanja
  • Izkaz poslovnega izida
  • Razkrivanje postavk v računovodskih izkazih
     

3. OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB

4. LETNO POROČILO ZA ODMERO DAVKA OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI


Strokovna izvajalka:
Maja Bohorič, direktorica računovodskega oddelka v družbi Simič & partnerji d.o.o.


Kotizacija:

12.000,00 tolarjev (DDV je vključen v ceni).
Cena zajema tudi postrežbo z napitki med odmorom. 

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
02924-0017841495
sklic 2210 - vaša matična številka
 


Informacije:
           
Stanka Istinič
Tel.: 01/ 5898 312


Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Elektronska prijavnica je v nadaljevanju strani.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.


Avtor: Združenje računovodskih servisov