Zbornica računovodskih servisov

Davek na dodano vrednost po vstopu Slovenije v EU (Celje, delavnica 12.05.2004)


1. maja 2004  se bo začela uporabljati novela zakona o davku na dodano vrednost, Pravilnik in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo obdavčitev blaga in storitev na skupnem evropskem trgu. Z dopolnitvami predpisov je tako urejeno obračunavanje DDV ob dobavah blaga  v druge članice EU in ob pridobitvah blaga iz drugih držav članic. Spremembe so določene na področju storitev, na primer prevoznih storitev in storitev zastopanja. Na novo je določen nastanek obveznosti obračuna DDV, nove so evidence in računi. Zato vas vabimo na

delavnico

DAVEK NA DODANO VREDNOST PO VSTOPU SLOVENIJE V EU
v sredo, 12.5.2004 od 9.00 do 15.00 ure
v sejni sobi Območne gospodarske zbornice Celje,
Ljubljanska 14/II, Celje

Namen:
je seznaniti člane Združenja računovodskih servisov z obveznostmi davčnih zavezancev, z vsebino dokumentacije in vsebino novih evidenc po novih predpisih na praktičnem prikazu.

Strokovni izvajalec:
mag. Andrej Šircelj, davčni svetovalec in publicist, Šircelj Consulting d.o.o.

Vsebina:

 1. IZDAJANJE RAČUNOV
  - Skupni račun
  - Račun, ki ga izda kupec v imenu in za račun dobavitelja
  - Podatki na računu
  - Predplačila
  - Popravek obračunanega DDV

 2. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DDV
  - Davčno obdobje
  - Obračunavanje DDV
  - Podatki v obračunu
  - Izpolnjevanje obrazca DDV-O

 3. KVARTALNO POROČILO
  -
  Podatki v  kvartalnem poročilu
  - Izpolnjevanje obrazca KP-O

 4. KNJIGOVODSTVO DAVČNEGA ZAVEZANCA
  - Vodenje knjige izdanih računov (I-RAČ, I-RAČ-D)
  - Vodenje Knjige prejetih računov (P-RAČ, P-RAČ-P)
  - Drugi obrazci (E-UVOZ, PE-7, PE-17)

 5. DELOVANJE VIES SISTEMA

 6. VELJAVNOST ODLOČITEV EVROPSKEGA SODIŠČA  V ZVEZI Z DDV V SLOVENIJI PO  1.5.2004

Kotizacija:
25.000,00 tolarjev
(DDV je vključen v ceni).
Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
poslovni račun pri NLB d.d.- 02924-0017841495 - sklic 3000  - vaša matična številka

Informacije: GZS OZ Celje, tel. 03/426 7400      

Prijave in odjave: Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je dva dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Število mest je omejeno (25 udeležencev na delavnico)!
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest

Prijava na seminar je možna z priloženo prijavnico.

Vljudno vabljeni

Dodatne informacije:
GZS OZ Celje
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Faks: 03/4267 410
www.gzs.si/OZ_celje


Pripeti dokumenti

Avtor: OZ Celje