Zbornica računovodskih servisov

Seminar: Mednarodni standardi računovodskega poročanja – uporaba v Sloveniji (28. in 29.10.2004)Seminar je zaradi objektivnih razlogov, odpovedan. 

     in   

 

V veliko veselje nam je, da Vas lahko povabimo na  seminar o 

UVEDBI MEDNARODNIH STANDARDOV RAČUNOVODSKEGA POROČANJA V SLOVENIJI

It is our pleasure to invite you to the seminar on

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS - FIRST TIME APPLICATION IN SLOVENIA

  

v četrtek in petek, 28. in 29. oktobra 2004
v dvorani C Gospodarske Zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Predavanja bosta vodila Ga. Rita Ilisson in G. Jason Stachurski, v angleškem jeziku. Razprava bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku.

Veseli smo, da se nam boste pridružili pri ustvarjanju tega edinstvenega dogodka!

Program

1. DAN (28. oktober 2004)

09:00 - 10:00    REGISTRACIJA in jutranja kava
10:00 - 11:30     PREDSTAVITEV MSRP
11:30 - 11:45     Odmor

11:45 - 13:00   DELAVNICA 1

- MRS 1- Predstavljanje računovodskih izkazov
-
MRS 7- Izkazi finančnega izida

13:00 - 14:00      Kosilo

14:00 - 15:30    DELAVNICA 2

- MRS  2 -  Zaloge
-
MRS 11
 - Pogodbe o gradbenih delih
-
MRS 16 -
Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)
MSRP 5
-  Stalna sredstva, posedovana za prodajo, ustavitev poslovanja
MRS 17 - Najemi

15:30 - 15:45        Odmor

15:45 - 16:30     DELAVNICA 3

- MRS 38 - Neopredmetena sredstva 
- MRS 40
- Naložbene nepremičnine

2. DAN (29. oktober, 2004)

09:00 - 10:30     DELAVNICA 1

- MRS 36 - Oslabitev sredstev 
MRS 39 - Finančni inštrumenti pripoznavanje in merjenje

10:30 - 10:45       Odmor

10:45 - 12:00    DELAVNICA 2

- MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva
- MRS 12 - Davek iz dobička

12:00 - 13:00       Kosilo

13:00 - 14:30     DELAVNICA 3

- MSRP 3 - Poslovne združitve
- MSRP 2 - Nagrade v deležih podjetja

14:30 - 14:45       Odmor

14:45 - 15:30     UVEDBA MSRP v Sloveniji
15:30 - 16:30     Povzetek in zaključek

   
Informacije:            
Stanka Istinič
Tel.: 01/ 5898 312

Kotizacija:
88.000,00 tolarjev + 20% DDV za udeleženca

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
                               02924-0017841495   sklic 2210- vaša matična številka

Kotizacija vključuje: udeležbo na predavanjih, gradivo, postrežba s kavo in sokovi med odmori in dve kosili.

Prijave in odjave:

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo!

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Udeležence prosimo, da ob registraciji predložijo dokazilo o plačilu kotizacije. Pri pisni odjavi udeležbe najmanj tri dni pred seminarjem, bomo povrnili celotni znesek plačane kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in plačane kotizacije ne bomo vrnili.

Predavatelja:

Ga. Rita Ilisson
Rita Ilison ima več letne izkušnje na področju prevedbe iz lokalnih računovodskih standardov na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP). Je članica International Accounting Standards Boards Standards Advisory Council in njihovega Agenda Committee-ja. Med delom v Združenih državah, Kanadi, Švedski in Estoniji je svetovala in pomagala uporabnikom in pripravljalcem računovodskih izkazov pripravljenih po US, Kanadskih, Švedskih, Polskih, Norveških, Danskih, Litvanskih, Estonskih ter ostalih lokalnih standardih.
Rita poučuje in razvija izobraževalne programe na področju MSRP, US GAP, finačnih analiz in planiranja, ABM (activity based management), itd. Ti programi so prilagojeni in namenjeni za dodiplomski in podiplomski študij in nadaljnjih izobraževalnih programov za računovodje, revizorje in poslovodje. Od leta 1986 je sodelovala pri prilagojenih izobraževalnih programih za vodje srednjih in malih podjetij (SME).
Z Deloitte-om sodeluje pri tehničnih izzivih računovodskih problemov, ki so povezani z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Prav tako je bila odgovorna za razvoj in predajanje znanja preko Deloittovih računovodskih in vodstvenih treningov v Baltski in Adriatic regiji. Trenutno je profesorica odgovorna za koordinacijo in poučevanje specialnih programov semivirtual MBA International Accounting, Audit and Finance pri International University Concordia Audentes. To mednarodno izobraževanje je bilo vzpostavljeno zaradi potrebe po odličnosti med mladimi strokovnjaki. Program je namenjen vsem udeležencem, ki imajo določena predzanja in se je pričel letos septembra.
Njeni posebni klienti so: Svetovna Banka, Ministrstva za Finance, regulatorji in borze na Baltiku, Eesti Energy, Swedbank in East -West Management Institute.

Jason Stachurski, Deloitte, Slovenia, Audit Senior Manager
Jason Stachurski je pooblaščeni revizor z licenco novozelandskega inštituta za revizijo in univerzitetni diplomirani ekonomist. Ima 11 let delovnih izkušenj v reviziji, od tega 8 let v Srednji Evropi. Delal je na področju različnih panog in mednarodnih podjetij. Je dober poznavalec slovenskih računovodskih standardov ter mednarodnih standardov računovodskega poročanja. V slovenski pisarni Deloitte je odgovoren za uvedbo Deloittovega pristopa k reviziji, ki temelji na opredeljenih tveganjih ter za uporabo računalniške tehnologije kot podpore uspešni in učinkoviti reviziji.