Zbornica računovodskih servisov

Program izobraževalnih posvetov in delavnic Združenja računovodskih servisov v letu 2002


datum

naslov

izvajalec

ura

lokacija

JANUAR

25. januar, 2002

Slovenski računovodski standardi

Marija Ravnik

9.00-13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana A

FEBRUAR

7. februar, 2002

Letno računovodsko poročilo za leto 2001 za gospodarske družbe in letno poročilo za zasebnike

Maja Bohorič

9.00-13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

14. februar, 2002

Letno računovodsko poročilo za leto 2001 za gospodarske družbe in letno poročilo za zasebnike

Maja Bohorič

9.00-13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

MAREC

6. marec, 2002

Zakon o preprečevanju pranja denarja - obveznosti vodij računovodskih servisov in davčnih svetovalcev

Urad RS za
  preprečevanje
pranja denarja

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana A

12. marec, 2002

Davčni postopek s predstavitvijo praktičnih primerov

Ivan Simič

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

APRIL

5. april, 2002

Davek na dodano vrednost - pravica do odbitka vstopnega davka

Andrej Šircelj

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

9. april, 2002

Davčni postopek s predstavitvijo praktičnih primerov

Ivan Simič

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

10. april, 2002

Slovenski računovodski standardi

Marija Ravnik

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana A

17. april, 2002

Vpliv sprememb davčnega sistema na gospodarstvo - s poudarkom na obdavčitvi pravnih oseb

javna razprava
različni izvajalci

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana A

JUNIJ

5.junij, 2002,
6. junij, 2002

Razumevanje računovodskih informacij za managerje - 12 urni tečaj

mag. Matjaž Prusnik,
Petra Mlakar,
Klemen Šešok

16.00 - 20.00

GZS, Dimičeva 13,
učilnica A

7. junij, 2002

Davek na dodano vrednost - predvidene novosti

Andrej Šircelj

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana A

14. junij, 2002

2. Športne igre ZRS

 

en dan

Lokve nad Novo Gorico

SEPTEMBER

23. september, 2002

Spremembe in dopolnitve ZDDV

Andrej Šircelj

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

OKTOBER

3. oktober, 2002

Pravilnik o računovodstvu v skladu s SRS

Maja Bohorič,
Marija Ravnik

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

9. oktober, 2002

Spremembe in dopolnitve ZDDV

Branka Svilar

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

17. oktober, 2002

Spremembe in dopolnitve ZDDV

Andrej Šircelj

9.00 - 13.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

21. oktober, 2002,              22. oktober, 2002,              23. oktober, 2002

4. Kongres računovodskih servisov

različni izvajalci

tri dni

Portorož

NOVEMBER

6. november, 2002

Delovna razmerja po novem ZDR

Svetko Praštalo

9.00 - 14.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

20. november, 2002

Delovna razmerja po novem ZDR

Svetko Praštalo

9.00 - 14.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C

DECEMBER

11. december, 2002

Delovna razmerja po novem ZDR

Svetko Praštalo

9.00 - 14.00

GZS, Dimičeva 13,
dvorana C