Zbornica računovodskih servisov

Delavnica Letno poročilo za leto 1999 za gospodarske družbe in zasebnike


TRAJANJE: od 9.30 do 13:00

KRAJ*:
11.1. Kranj
19.1. Velenje
25.1. Celje
28.1. Ljubljana
3.2. Maribor
9.2. Nova Gorica
15.2.Novo mesto

*informacijo o natančni lokaciji dobite na Območni gospodarski zbornici.

DELAVNICO VODI: Maja Bohorič

VSEBINA:


1. Letno poročilo za pravne osebe

  • računovodski izkazi
  • pojasnila k izkazom
  • poslovno poročilo

2. Letno poročilo za zasebnike

  • bilanca stanja
  • bilanca uspeha

3. Obračun davka od dobička pravnih oseb in napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti

  • davčno nepriznani stroški in odhodki
  • transferne cene prihodki in odhodki
  • posojila povezanim osebam in posojila povezanih osebodbitek DDV v povezavi s priznavanjem »davčnih« odhodkov
  • davčne olajšave
  • obvezne priloge

 


Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje računnovodskih servisov