Zbornica računovodskih servisov

16. Kongres izvajalcev računovodskih storitev v besedi in slikivideo reportaža

16. Kongres izvajalcev računovodskih storitev je potekal 9. in 10. oktobra 2014 v Kongresnem centru Thermana Laško. Skupno se je v centru zbralo 212 udeležencev tradicionalnega kongresa.

Udeležence kongresa je najprej pozdravil predsednik Zbornice računovodskih servisov, gospod Aleksander Štefanac: Tradicionalni 16. kongres smo preimenovali v Kongres izvajalcev računovodskih storitev.

Želimo namreč, da postane kongres mesto, kjer se bo srečevala celotna stroka, torej ne samo računovodski servisi, ampak tudi računovodje, zaposleni v podjetjih, saj smo konec koncev vsi skupaj soustvarjalci naše dejavnosti.

Poudaril je, da nas situacija v poslovnem okolju sili v to, da se spreminjamo, prilagajamo, izboljšujemo. In to je zelo dobro. To je nujno za napredek, za razvoj. Za dobre in prilagodljive je na trgu vedno dovolj priložnosti in prostora.

Pomembno je, da s svojim delom ustvarimo zaupanje pri naših naročnikih, da se jim posvetimo vsakemu posebej in ustvarimo osebni pristop. Vsakemu ponudimo to, kar potrebuje. Prisluhnimo jim in jim stojmo ob strani. Ko bodo naši naročniki uspešni, bomo zadovoljni tudi mi. Razmislite v čem se boste razlikovali od konkurence.

Zbornica pa bo še naprej vaša strokovna podpora in se bo še naprej trudila, da bo delala na ureditvi trga in spodbudnega okolja za našo dejavnost in zastopala interese računovodskih servisov.
 

Nato je udeležence kongresa nagovoril mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije z besedami: "Čestitam za predano organizacijo kongresa. Zbornica računovodskih servisov predstavlja enega najmočnejših združenj v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Zaradi svoje povezanosti in organiziranosti predstavlja model delovanja, kako gospodarstvo lahko uresničuje potrebne spremembe.«

Za nemoten potek Kongresa je skrbelo delovno predsedstvo pod vodstvom gospe Ksenije Prosen.

V svojem nagovoru je mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES, pohvalila učinkovito in dolgoletno sodelovanje z ZRS in izpostavila, da se tudi v prihodnje nadeja sodelovanja, ker je to sodelovanje zelo pomembno za izboljševanje pravnega in institucionalnega okolja.

 

Strokovni del Kongresa je začel Franci Žgajnar z davčnimi vprašanji v zvezi z računovodenjem opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstvih in naložbah v nepremičnine.

 

Sledilo je predavanje Marije Tomc Muc o vrednotenju zalog in povezanih davčnih vprašanjih.

Nadaljevali smo z aktualno temo Tadeje Rupnik o novi računovodski direktivi in prenos le te v prakso, ki bo izveden do 20. julija 2015.
 

 

 

S 1.8.2014 je bila ustanovljena Finančna uprava republike Slovenije (FURS) zato je v.d. direktorica Jana Ahčin podrobneje predstavila namen in delovanje le te. V svoji predstavitvi ZRS pozvala, da pošlje dodatne predloge za odpravo administrativnih ovir in za poenostavitev davčnih postopkov.


 

Platinasti sponzor Datalab SI d.o.o. in Telekom d.d. sta nagovorila udeležence s predavanjem
prejem in pošiljanje eračunov v programu Pantheon, kako poenostaviti delo računovodjem ter zakaj so vaši podatki v oblaku Telekoma Slovenije vedno razpoložljivi in na varnem.

 

 

 

 

Po kosilu smo nadaljevali s predavanjem drugega platinastega sponzorja BIZI.SI – Vaš partner pri pridobivanju novih strank!


 

O pomembnosti načrtovanja denarnih tokov, ki ga računovodje morajo nadzirati je spregovoril dr. Jožko Peterlin.

 

Zadnja tema prvega kongresnega dne iz davčnega področja je govorila o davčnih praksah glede popravka obračuna DDV v skladu z 39. členom ZDDV-1. Branka Svilar Mugoša je predstavila davčno prakso in predvidene spremembe Zakona o davku na dodano vrednost na tem področju, ki naj bi začele veljati s 1.1.2015.

Skozi večerni del nas je popeljal moderator Neven Škrokov.

Najprej se je Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, zahvalili sponzorjem, ki nas spremljajo na našem osrednjem dogodku.
 

Sledila je podelitev priznanj finalistom izbora Naj računovodski servis 2014 v treh kategorijah:

Finalisti v kategoriji MALI so bili: AlfaMirgal d.o.o., FIPOS d.o.o. in Karmen, d.o.o., Lukovica.


Finalisti v kategoriji SREDNJI so bili:
Dafin d.o.o., Ribnica, First Murska Sobota d.o.o. in SUN Gornja Radgona d.o.o., Gornja Radgona.

 

Finalisti v kategoriji VELIKI so bili: Biro BONUS d.o.o., Računovodski servis Zeus d.o.o. in Truden & Truden - R d.o.o.

 

Sledila je svečana podelitev priznanj Naj računovodski servis 2014:

v kategoriji MALI: KARMEN, d.o.o., Lukovica

v kategoriji SREDNJI: DAFIN d.o.o., Ribnica

v kategoriji VELIKI: BIRO BONUS d.o.o., Ljubljana

Zbranim je Tomaž Čebašek iz podjetja Vasco d.o.o. kot sponzor nagrad izbora Naj računovodski servis 2014 obstoječim uporabnikom programov Vasco poklonil 6 mesečno brezplačno vzdrževanje; nagrajencu, ki še ni uporabnik Vasco programov, pa brezplačni paket programov za računovodski servis, brezplačno uvajanje in brezplačno 6 mesečno vzdrževanje.

Predsednik ZRS je podelil 17 certifikatov novim Strokovnim vodjem računovodskega servisa, ki jih podeljuje ZRS.

Nato je prizorišče zavzela odlična pevca Tomaž Ahačič in Vlado Pilja z glasbeno skupino, ki je udeležence držala v plesnih ritmih do jutranjih ur.

Drugi kongresni dan smo začeli s prispevkom Aleša Juharta, ki je predstavil temo v povezavi z računovodskimi ocenami, predvsem v smeri kje je odgovorno računovodstvo in poslovodstvo podjetja.

 

Udeležence je Aleš Budja seznanil s postopki izvršb v Sloveniji in Evropski uniji na praktičnih nasvetih.

 

Naša največja banka NLB d.d. je kot diamantni sponzor z Natašo Simčič predstavila njihov pogled na ocene tveganja pri odobravanju naložb.

 

Posebnosti računovodenja na kmetiji sta predstavili Jelka Lekše in Majda Strel.

 

Sledilo je še zadnje predavanje platinastega sponzorja Marg d.o.o., kako prekiniti začaran krog pri dostavi računov in dokumentacije strank.

Po kosilu smo druženje zaključili z motivacijskim predavanjem Petre Majdič, ki je navdušila prisotne.

Zaključno besedo kongresa je imel Aleksander Štefanac, predsednik ZRS.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem letošnjega kongresa. Hvala lepa predavateljem, ki so s svojimi strokovnimi prispevki dopolnili naše znanje. Hvala Aleksandru Štefancu, mag. Samu Hribar Miliču in mag. Mojci Kunšek za pozdravne nagovore ter Kseniji Prosen in Nevenu Škrokovu za moderatorstvo dogodkov. Tomažu Ahačiču in Vladu Pilja z glasbeno skupino pa hvala, ker so poskrbeli za smeh in razgibavanje po celodnevnem sedenju.

In nenazadnje, hvala sponzorjem, ki so omogočili naš 16. Kongres in popestrili obkongresno dogajanje pred veliko dvorano (našteti so po abecednem vrstnem redu):

  

Diamantni sponzor: 

Platinasti sponzorji:

Zlati sponzorji:

Srebrni sponzorji: 

Bronasti sponzorji: 

Sponzor registracije:

Sponzor nagrad nagrajencev izbora Naj računovodski servis 2014:

Na svidenje na 17. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev!

Foto: Sandi Podreka 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov