Zbornica računovodskih servisov

Program 13. Kongresa računovodskih servisov


 

torek, 4. oktober 2011

 

09.00 – 09.30

Registracija

 

09.30 – 09.50

Otvoritev in pozdravni nagovor

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS,
mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS

09.50 – 10.35

Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji

mag. Uroš Novak, Generalni davčni urad, DURS

10.35 – 11.10

Izkušnje uporabe davčnih blagajn v Republiki Srbiji ** Ivana Rotim, Unija raćunovodstvena kuća Beograd d.o.o.

11.10 – 11.30

Odmor

 

11.30 – 13.30

Okrogla miza: Kako uspešno preprečiti plačilno nedisciplino v Sloveniji

 moderatorka Vida Petrovčič

 

Gosti okrogle mize:
- Alenka Avberšek, Gospodarska zbornica Slovenije
- Darko Končan, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije
- Dušan Krajnik, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
- Aleksander Štefanac, Zbornica računovodskih servisov
- Dušan Hočevar, Združenje bank Slovenije
- mag. Romana Logar, AJPES
- Dida Volk

13.30 – 15.00

kosilo

 

15.00 – 16.30

Delavnica 1*: Vpliv evropske sodne prakse s področja DDV na slovensko davčno prakso

mag. Damijan Špes, Davčna hiša Bilans d.o.o.

15.00 – 16.30

Delavnica 2*: Najpogostejše napake pri popisu sredstev in obveznosti

Tomaž Glažar, Sotočje d.o.o.

15.00 – 16.30

Delavnica 3*: Nadomestila in povračila stroškov dela

mag. Nataša Belopavlovič, Zavod Praktika

16.40 – 17.00

Predstavitev platinastega sponzorja  

19.30

Slavnostna večerja ter razglasitev in podelitev priznanj Naj računovodski servis 2011

 

21.00

Večerna zabava z glasbeno skupino

 

*udeleženec se udeleži ene delavnice

 

sreda, 5. oktober 2011

 

10.00 – 10.45

Forenzično računovodstvo – predstavitev

dr. Iztok Kolar, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

10.45 – 11.30

Zavarovanje družbenikov – direktorjev Polona Fink Ružič, univ.dipl.prav., Pravna služba GZS

11.30 – 12.00

odmor

 

12.00 – 13.00

Predlagane spremembe računovodskih standardov ali kaj nas čaka v prihodnje?

mag. Andreja Bajuk Mušič, pooblaščena revizorka

13.00 – 13.30

Predstavitev diamantnega sponzorja:
"MOX za računovodstva"
dr. Andraž Bežek 

13.30 – 15.00

kosilo

 

15.00 – 16.30

Čustva v poslovnem svetu **

dr. Zoran Milivojević, psihoterapevt, predavatelj in supervizor, strokovnjak za transakcijsko analizo

16.30 – 16.40

Zaključek 13. Kongresa računovodskih servisov

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS

 ** Predavanje bo potekalo v srbskem jeziku.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov