Zbornica računovodskih servisov

Kakovost računovodskih storitev osrednja tema okrogle mize na 11. Kongresu računovodskih servisov


V okviru Kongresa računovodskih servisov, ki ga organizira Zbornica računovodskih servisov, je kot osrednji dogodek potekala okrogla miza »Kako v poplavi računovodskih podatkov do dobre in varne informacije?« Več kot 200 udeležencev kongresa je posvečalo pozornost tudi kakovosti računovodskih informacij in servisov.

V Portorožu so se tokrat zbrali na že 11. Kongresu računovodskih servisov, ki je priložnost za izobraževanje in usposabljanje o aktualnih strokovnih vsebinah ter za izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev, pa tudi za prijetno druženje.

Na okrogli mizi so predstavniki ponudnikov računovodskih storitev, stroke, uporabnikov računovodskih informacij – podjetij in  institucij ter akademske stroke izmenjali mnenja o nujno potrebnih standardih za opravljanje računovodske dejavnosti, o ustreznih mehanizmih za preverjanje kakovosti in zanesljivosti računovodskih informacij, predvsem pa o tem, kaj konkretno je treba spremeniti, kdo mora prevzeti določeno pobudo in kako čim učinkoviteje do ustrezne ureditve računovodske dejavnosti.

Svoj pogled na pomen dobre in varne računovodske informacije ter na vlogo računovodskih servisov pri tem, so predstavili: Sonja Anadolli, Združenje bank Slovenije, Alenka Avberšek, Gospodarska zbornica Slovenije, dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, dr. Stanko Koželj, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, mag. Romana Logar, AJPES, dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo, Dušan Krajnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov in moderatorka Vida Petrovčič.

Udeleženci so bili enotnega mnenja, da zakonodaja sicer jasno določa, da je za pravilne in verodostojne računovodske izkaze odgovorno poslovodstvo, ta pa si mora nujno zagotoviti ustrezno podporo na področju računovodstva. Hkrati so se strinjali, da se morajo vsi, ki računovodsko funkcijo prepustijo zunanjim izvajalcem, zavedati pomena izbire kvalitetnega računovodskega servisa. Ta mora poslovodstvu nuditi pravočasno in kvalitetno informacijo za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev. Presenetljiv je bil podatek AJPES, da kar 80 odstotkov vseh računovodskih izkazov, ki so predmet javne objave, pripravijo računovodski servisi. Kot zaključujejo sogovorci bi morale biti tudi država in njene institucije zainteresirane za zanesljivost in varnost informacije iz računovodskih izkazov.

Predsednik ZRS, Aleksander Štefanac kot organizator in udeleženec okrogle mize je zaključil z mislijo: »Za uresničitev naših današnjih skupnih zaključkov, torej izboljšavo trenutnega stanja je nujna zakonska ureditev delovanja računovodskih servisov.«

Več informacij:
Polonca Podgoršek
T: 01/5898 316
E: zrs@gzs.si
S: http://kongres-zrs.gzs.si/slo/
 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov