Zbornica računovodskih servisov

10. Kongres računovodskih servisov v besedi in sliki


10. Kongres računovodskih servisov je potekal 16. in 17. oktobra 2008 v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija v Portorožu.

Skupno se je kongresa udeležilo 216 udeležencev.

Udeležence kongresa je najprej pozdravil predsednik Upravnega odbora Združenja računovodskih servisov, gospod Aleksander Štefanac. Opaziti je trend naraščanja včlanitve novih članov, kar nam daje pravico, da pozitivno ocenimo svoje dosedanje delo in dolžnost, da še naprej skrbimo za razvoj stroke, njeno širšo prepoznavnost in omogočamo določene prednosti našim članom. Veseli smo, da se je tudi letos odzval našemu vabilu generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, gospod mag. Samo Hribar Milič, ki je v svojem pozdravnem govoru podprl aktivnosti ZRS kot eno od najbolj aktivnih združenj v okviru GZS.

Udeležence kongresa je pozdravil tudi gospod dr. Stanko Koželj, predsednik Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki je izrazil željo po skupnem sodelovanju. Sledil je pozdravni nagovor gospa mag. Romane Logar, direktorice AJPES.

Za nemoten potek Kongresa je skrbelo delovno predsedstvo pod vodstvom gospoda Nevena Škrokova s kolegoma gospo Branko Artnak in gospodom Miranom Pikovnikom.

Strokovni del Kongresa sta začeli gospe Mira Roppa in Petra Mlakar s predstavitvijo Davčnih posledic prenehanja d.o.o. po skrajšanem postopku z vidika izvajanja ZDDPO-2 in ZDoh-2.

Gospod mag. Andrej Šircelj nam je s svojim prispevkom približal novosti na področju davčne zakonodaje v letu 2008 s poudarkom na novih olajšavah.

Nadaljevali smo s prispevkom gospoda dr. Aleša Kobala o prikritih izplačilih dobička z računovodskega in davčnega vidika.

Po kosilu so udeleženci v okviru davčnega sklopa spoznali davčne vrtiljake in druge sistemske utaje DDV. Gospod Marjan Maček je namreč predstavil ugotovitve in aktivnosti DURS ter priporočila davčnim zavezancem, ki bodo udeleencev bosta pomagala pri ugotavljanju in prepoznavanju davčnih vrtiljakov ter problemi s katerimi se srečujejo pri mednarodnih transakcijah.

Kljub dolgemu dnevu so udeleženci z velikim zanimanjem poslušali zadnje strokovno predavanje prvega kongresnega dne. DDV v mednarodnih transakcijah je lahko večkrat zapletena davčna tematika. Nenazadnje je s tega področja kar nekaj sodb evropskih sodišč, ki širše gledano pojasnjuje obračun ali oprostitev DDV v takšnih primerih. Ravno te sodbe so lahko večkrat rešitev za izogib bodočih poslovnih tveganj. Da bomo v prihodnje lažje reševali DDV v mednarodnih poslih, nam je svojim prispevkom pomagala gospa Karmen Janežič.

V gala večeru smo se najprej zahvalili sponzorjem in si ogledali gledališko predstavo z Jernejem Kuntnerjem.

Pred svečano večerjo smo podelili priznanja udeležencem vseh desetih kongresov računovodskim servisom.

Podelili smo tudi priznanja za ustvarjalni prispevek in dolgoletno sodelovanje v ZRS, ki so jih prejeli bivši predsednik ZRS, gospod Alojz Rejc, bivša članica UO ZRS gospa Marija Ravnik in podpredsednica ZRS preteklega mandata, gospa Maja Bohorič.

Sledila je slovesna podelitev priznanja za Naj računovodski servis za leto 2008 v Sloveniji. Prejelo ga je podjetje SOVA d.o.o. iz Ljubljane.

Nagrajenca gospa Stanka Slivnik in gospod Tomaž Okorn sta od diamantnega sponzorja kongresa, podjetja Centurion finančne storitve d.o.o., prejela American Express poslovne kartice.

Večer smo zaključili s torto Združenja računovodskih servisov.

Dopoldanski vsebinski sklop drugega dne smo začeli z novostmi pri preoblikovanju s.p. v družbo v letu 2008, ki nam jih je predstavila gospa mag. Tatjana Đukić.

V naslednjem prispevku je gospod  Matjaž Logar predstavil Zakon o udeležbi delavcev v dobičku s poudarkom na davčnih olajšavah.

Že lansko leto je prispevek in način podajanja snovi gospe Silve Koritnik Rakele navdušil udeležence. Po odmoru nam je tokrat približala računovodsko poročilo kot sredstvo med lastniki, poslovodstvom, računovodskim servisom in drugimi uporabniki. Nenazadnje bodo uspešni podjetniki še dolgo naši naročniki in mi njihova zunanja pomoč.

Po kosilu je sledila zadnja tema 10. Kongresa. Obravnavala je področje trženja računovodskih storitev. Prispevek gospoda mag. Aleša Lisca je bil še kako aktualen. S tem sicer ne bo odpravljene podcenjeno delo, je pa storjen nek korak k samozaupanju in samozavestnejšem vrednotenju lastnega dela. Nenazadnje smo ravno računovodski servisi tisti, h katerim se podjetnik večkrat obrne, pa naj si bo problem z zaposlenimi, pravni problem, težave s kupci, celo njihovi psihologi smo včasih. Mi pa zaračunavamo samo knjiženje, pa še to ne v celoti.

V anketi ste nam, spoštovani udeleženci Kongresa, sporočili, da ste bili tudi z letošnjo izvedbo kongresa in menjavo lokacije zelo zadovoljni, zato smo prepričani, da se vidimo tudi prihodnje leto. Pri organizaciji naslednjega 11. Kongresa se bomo potrudili upoštevati vse vaše predloge in pripombe, tako da bomo pripravili kongres, ki bo še dolgo ostal v spominu.

Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjega kongresa. Hvala predavateljem, ki so s svojimi strokovnimi prispevki dopolnili naše znanje. Hvala gospodu Petru Polesu za moderatorstvo večernega dela, Jerneju Kuntnerju za gledališko predstavo in glasbeni skupini Best Company, ki so poskrbeli za našo dobro voljo in razgibavanje po celodnevnem sedenju.

In ne nazadnje, hvala sponzorjem, ki so omogočili naš 10. Kongres in popestrili obkongresno dogajanje pred dvorano Colombo (našteti so po abecednem vrstnem redu):

Diamantni sponzor:

Zlati sponzorji:

Srebrni sponzorji:

Bronasti sponzorji:

 • Abanka Vipa d.d.
 • Apo vizija d.o.o.
 • Contall d.o.o.
 • Greco international d.o.o.
 • Ham d.o.o.
 • Plus Revizija d.o.o.
 • PRO-BIT programska oprema d.o.o.
 • SAOP d.o.o.
 • SRC.SI d.o.o.
 • Visoka šola za računovodstvo
 • Zavarovalnica Maribor d.d.


Na svidenje na 11. Kongresu računovodskih servisov!

Foto: Matevž Kosterov

Avtor: Združenje računovodskih servisov