Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 15. Kongresa računovodskih servisov in Zbora članov ZRS


Udeleženci Kongresa predlagajo, da:

  1. UO ZRS še naprej organizira posvete in delavnice, ki so računovodskim servisom v pomoč pri njihovem poslovanju
  2. ZRS naj se še naprej vključuje v podajanje sprememb in predlogov glede poslovanja z zunanjimi institucijami (DURS, AJPES, MF,…)
     

Udeleženci Zbora članov ZRS predlagajo, da:

  1. UO ZRS nadaljuje z aktivnostmi implementacije standarda za računovodske storitve v slovenski prostor.
  2. UO ZRS še naprej pripravlja projekte za podporo pri poslovanju računovodskih servisov.
  3. UO ZRS nadaljuje z aktivnostmi ozaveščanja podjetij o pomenu kakovosti računovodskega servisa.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov