Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 14. Kongresa računovodskih servisov in Zbora članov ZRS


 

Udeleženci Kongresa predlagajo, da:

  1. UO ZRS nadaljuje z aktivnostmi, ki jih zahteva promocija dejavnosti računovodskih servisov, predvsem na področju osveščanja naročnikov o kvalitetnem računovodskem servisu.
  2. UO ZRS nadaljuje z organizacijo posvet s področja razvoja stroke in »mehkih vsebin«.
  3. UO ZRS se še naprej aktivno vključuje pri oblikovanju nove zakonodaje in zastopanja interesov članov ZRS (primer e-kartic davčnih zavezancev…).

 

Udeleženci Zbora članov ZRS predlagajo, da:

  1. UO ZRS nadaljuje z aktivnostmi na področju rednega informiranja članov ZRS.
  2. Pripravi se prevod primopredajnega zapisnika in brošure »Kako izbrati kakovosten računovodski servis« v tujem jeziku.
  3. UO ZRS v tipsko pogodbo o opravljanju računovodskih storitev vključi pravno mnenje o kazenski odgovornosti računovodij.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov