Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 13. Kongresa računovodskih servisov in Zbora članov ZRS


Udeleženci Kongresa predlagajo, da:

  1. UO ZRS nadaljuje z aktivnostmi na področju rednega informiranja članov ZRS in organizacije posvetovanj s področja razvoja stroke.
  2. se UO ZRS, preko zbornične koordinacije, še naprej aktivno vključuje pri podajanju sprememb in pripomb glede predvidene uvedbe davčnih blagajn.
  3. UO ZRS prouči ali je potrebna posodobitev kodeksa ZRS glede predvidenih novosti na področju forenzičnega računovodstva.
  4. UO ZRS na temo predstavljene problematike s področja Zavarovanja družbenikov – direktorjev, za člane organizira strokovne posvete.
     

Udeleženci Zbora članov ZRS predlagajo, da:

  1. UO ZRS nadaljuje z aktivnostmi, ki jih zahteva promocija dejavnosti računovodskih servisov predvsem na področju osveščanja naročnikov o kvalitetnem računovodskem servisu.
  2. UO ZRS pripravi nabor del in nalog, ki bodo članom podlaga za izdelavo sistemizacije delovnih mest.
  3. UO ZRS osvešča in spodbuja člane ZRS o pomembnosti opravljenega izpita za pridobitev naziva strokovni vodja RS v povezavi s kakovostjo storitev RS.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov