Zbornica računovodskih servisov

Program 12. Kongresa računovodskih servisov


 

četrtek, 14. oktober 2010

 

09.00 – 09.30

Registracija

 

09.30 – 10.00

Otvoritev in pozdravni nagovor

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS,
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS

10.00 – 10.45

Predlog sprememb SRS 21 in SRS 22

izred. prof. dr. Stanko Koželj, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

10.45 – 11.30

Odlog in obročno odplačevanje davčne obveznosti ter predvidene spremembe Mateja Stopar, Generalni davčni urad, DURS

11.30 – 12.00

Odmor

 

12.00 – 12.20

Predstavitev diamantnega sponzorja

 

12.20 – 13.20

Spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti družbe in vloga računovodstva mag. Samo Javornik, član uprave Triglav DZU d.o.o.

13.30 – 15.00

kosilo

 

15.00 – 16.30

Delavnica 1*: Vloga računovodskega servisa pri sprejemanju in spreminjanju računovodskih usmeritev

izred. prof. dr. Stanko Koželj, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

15.00 – 16.30

Delavnica 2*: Spremljanje zalog materiala v računovodskem servisu

Tomaž Glažar, Sotočje d.o.o.

15.00 – 16.30

Delavnica 3*: Pravica do odbitka DDV pri obrnjenem davčnem bremenu

mag. Damijan Špes, Davčna hiša Bilans d.o.o.

19.30

Slavnostna večerja ter razglasitev in podelitev priznanja za Naj računovodski servis 2010

 

21.00

Večerna zabava z glasbeno skupino Odiseja

 

*udeleženec se udeleži ene delavnice

 

petek, 15. oktober 2010

 

10.00 – 10.45

Sprejete in predvidene novosti v davčni zakonodaji

Mateja Vraničar, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

10.45 – 11.30

Računovodski servis kot pomemben partner DURS - predstavitev sodelovanja in pogovor z udeleženci Franja Žokalj, davčna inšpektorica, Generalni davčni urad, DURS

11.30 – 12.00

odmor

 

12.00 – 13.30

Predstavitev Zakona o malem delu in spremembe Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju

Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za delovna razmerja, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

13.30 – 15.00

kosilo

 

15.00 – 16.30

Poti do sebe - temeljna načela samomotivacije in osebne odgovornosti

dr. Aleksander Zadel, Inštitut C.A.R.

16.30 – 16.40

Zaključek 12. Kongresa računovodskih servisov

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS

 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov