Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 12. Kongresa računovodskih servisov in Zbora članov ZRS


Udeleženci Kongresa predlagajo, da:

  1. UO nadaljuje z aktivnostmi na področju rednega informiranja članov ZRS in organizacije posvetovanj s področja razvoja stroke;
  2. UO še naprej krepi sodelovanje z AJPES in DURS;
  3. UO nadaljuje z aktivnostmi v zvezi s članstvom v EFAA;
  4. se na naslednji kongres povabi tudi mednarodne predavatelje s področja urejanja računovodske stroke in organiziranja vodenja računovodstva za zunanje naročnike.

Udeleženci Zbora članov ZRS predlagajo, da:

  1. UO nadaljuje z aktivnostmi, ki jih zahteva promocija računovodske dejavnosti. Nadaljujejo naj se tudi aktivnosti v zvezi s sprejetjem predlaganega zakona o računovodski dejavnosti.
  2. UO, da preveri ugodnosti zavarovanja poklicne odgovornosti glede na ostale ponudnike tovrstnih zavarovanj. Prav tako naj preveri posledice odgovornosti v primerih prenosa zavarovanja na drugo zavarovalnico.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov