Zbornica računovodskih servisov

Program 11. Kongresa računovodskih servisov


 

četrtek, 15. oktober 2009 – predavanja 1. dan

 

09.00 – 09.30

Registracija

 

09.30 – 10.00

Otvoritev in pozdravni govor

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS

09.30 – 10.00

Pozdravni govor

mag. Samo Hribar Milič,
generalni direktor GZS

10.00 – 10.45

Storitve AJPES - prispevek k preglednejšemu in varnemu poslovnemu okolju

mag. Romana Logar, direktorica AJPES

10.45 – 11.00

Predstavitev diamantnega sponzorja Gorenjska banka d.d.

11.00 – 11.30

Odmor

 

11.30 – 13.30

Okrogla miza: Kako v poplavi računovodskih podatkov do dobre in varne informacije?

moderatorka:
Vida Petrovčič

 

Gosti okrogle mize:
- Sonja Anadolli, namestnica direktorja Združenja bank Slovenije
- dr. Marko Hočevar, redni profesor, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
- dr. Stanko Koželj, direktor Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
- mag. Romana Logar, direktorica AJPES
- mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
- dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo
- dr. Viljem Pšeničny, generalni sekretar Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
- Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

13.30 – 15.00

kosilo

 

15.00 – 16.30

Delavnica 1*:
Spremembe ZDDV-1 s praktičnimi primeri

Branka Svilar Mugoša,
Svilar-Bohorič & partnerji
d.o.o.

15.00 – 16.30

Delavnica 2*:
Vloga računovodje pri pripravi razpisa Slovenskega podjetniškega sklada

Anton Vajngerl, Slovenski
podjetniški sklad

15.00 – 16.30

Delavnica 3*:
Izdelava personalne mape za zaposlene

Beti Božnar, Inštitut za
računovodstvo

19.30

Slavnostna večerja ter razglasitev in podelitev priznanja za Naj računovodski servis za leto 2009, Hotel Slovenija, Portorož

 

21.00

Večerna zabava z glasbeno skupino Kingston, Hotel Slovenija, Portorož

 

*udeleženec se udeleži ene delavnice

 

petek, 16. oktober 2009 – predavanja 2. dan

 

10.00 – 11.30

Terjatve (upravljanje, zavarovanje, izvršba) - vloga računovodskega servisa

Dida Volk, sodnica na
Okrožnem sodišču v Ljubljani

11.30 – 12.00

odmor

 

12.00 – 13.30

Slabitve in krepitve sredstev v času krize

Silva Koritnik Rakela,
pooblaščena revizorka

13.30 – 15.00

kosilo

 

15.00 – 16.30

Učinkovita raba časa in preprečevanje izgorelosti

mag. Robert Kržišnik,
Humus d.o.o.

16.30 – 16.40

Zaključek 11. Kongresa računovodskih servisov

Aleksander Štefanac,
predsednik ZRS


Avtor: Zbornica računovodskih servisov