Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 11. Kongresa računovodskih servisov in Zbora članov ZRS


 1. Kongres predlaga UO ZRS, da nadaljuje z aktivnostmi na področju rednega informiranja članov ZRS in organizacije posvetovanj s področja razvoja stroke.
   
 2. Kongres predlaga, da UO ZRS preveri možnost dogovora med ZRS in AJPES, ki bi omogočal članom ZRS, da še naprej pridobivajo podatke iz registra pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, po (dosedanjih) dostopnih cenah.
   
 3. UO ZRS naj Slovenskemu podjetniškemu skladu predlaga, da se v delovno skupino za izdelavo programskega orodja za izdelavo finančnega načrta poslovanja, ki se ga lahko uporablja pri pridobivanju posojila v bankah ali pri prijavi na razpisih Slovenskega podjetniškega sklada, vključi člana ZRS; programsko orodje naj bo brezplačno na voljo članom ZRS.
   
 4. Kongres predlaga UO ZRS, da v zvezi s predstavljeno problematiko krepitve in slabitve sredstev v poslovnih knjigah, za člane organizira strokovne posvete, ki bodo nosilcem računovodskih storitev v pomoč, hkrati pa bodo taki posveti prispeval h kvalitetnejšemu delu računovodskih servisov.
   
 5. Zbor članov ZRS nalaga UO ZRS, da zaključi s prenovo projekta Zavarovanje poklicne odgovornosti ter po obojestranskem podpisu krovnih pogodb z izbranimi zavarovalnicami le-te objavi na zaprtih spletnih straneh. Članom naj se omogoči uporaba programskega orodja za izdelavo informativnega izračuna zavarovalne premije.
   
 6. Zbor članov ZRS podpira UO ZRS, da nadaljuje z aktivnostmi, ki jih zahteva organizacija sejma računovodske dejavnosti, ki naj bi bil v juniju 2010.
   
 7. Zbor članov ZRS poziva UO ZRS, da pridobi pravno mnenje glede zadrževanja poslovnih listin naročnika s strani računovodskega servisa, v primerih, ko naročnik ni poravnal svojih pogodbenih obveznosti do prekinitve pogodbe.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov