Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 9. Kongresa računovodskih servisov pri GZS


Zaključek št. 1
Kongres ZRS predlaga UO ZRS, da naj še vedno skrbi, da se članom združenja omogoči kvalitetna izobraževanja s področja uporabe računovodskih standardov.

Zaključek št. 2
Kongres ZRS nalaga UO ZRS, da na naslednjih kongresih in izobraževanjih, tematiko s področja poslovnih financ pogosteje vključuje v program, saj s tem omogoča članom konkurenčno prednost na računovodskem področju.


Zaključek št. 3
Kongres ZRS nalaga UO ZRS, da na temo Uporaba ZDDPO-2 v praksi, preko območnih zbornic organizira strokovna izobraževanja in posvete, ki bodo sestavljavcem zaključnih računov v pomoč, hkrati pa prispevek h kvalitetnemu delu računovodskih servisov.


Zaključek št. 4
Kongres ZRS nalaga UO ZRS, naj še naprej spremlja novosti na delovno pravnem področju in o sprejetju novega zakona preko spletnega portala ZRS o tem tudi obvešča svoje člane.


Zaključek št. 5
Kongres ZRS zadolžuje UO ZRS, da preveri ali je tipska Pogodba o opravljanju storitev računovodenja, usklajena z zahtevami, ki jih računovodskim servisom, kot zunanjim obdelovalcem podatkov, nalaga Zakon o varovanju podatkov in jo po potrebi uskladi z novimi ugotovitvami.


Zaključek št. 6
Kongres priporoča UO ZRS, da preko svojih članov krepi svoje cilje in uveljavlja pogajalske kvalitete in sposobnosti napram tretjim osebam ter tako prispeva k večjemu uveljavljanju računovodskega ceha v poslovnem svetu.


Avtor: Združenje računovodskih servisov