Zbornica računovodskih servisov

9. Kongres računovodskih servisov v sliki in besedi


9. Kongres računovodskih servisov je potekal 8. in 9. oktobra 2007 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Skupno se je kongresa udeležilo 150 udeležencev.

Udeležence kongresa je najprej pozdravil novi predsednik Upravnega odbora Združenja računovodskih servisov, gospod Aleksander Štefanac. Veseli smo, da se je letos odzval našemu vabilu tudi generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, gospod mag. Samo Hribar Milič, ki je v svojem pozdravnem govoru povzel aktualna gospodarska dogajanja in reforme na področju zakonodaje in reorganiziranosti GZS. Predsednik ZRS, gospod Aleksander Štefanac je s ponosom ugotovil, da kljub spremenjeni zakonodaji članstvo v ZRS ni ugasnilo, kar dokazuje, da se člani ZRS povezujejo na podlagi skupnih interesov in ciljev. Podal je tudi poročilo o delu združenja ter podrobnejši pregled o strategijah in ciljih ZRS v prenovljeni GZS. Otvoritve kongresa se je udeležil tudi gospod Ivan Simič, generalni direktor Davčnega uprave RS.

Za nemoten potek Kongresa je skrbelo delovno predsedstvo pod vodstvom gospoda Nevena Škrokova s kolegicama Kristinko Vukovič in Valentino Erznožnik.

Strokovni del Kongresa je začel gospod dr. Marjan Odar s predstavitvijo uporabe MSRP za gospodarske družbe, ki uporabljajo SRS ter dileme in možne rešitve pri uporabi SRS 1.

Gospa Mihaela Žuran nam je s svojim prispevkom približala razumevanje evidentiranja terjatev in obveznosti za odložene davke.

Po kosilu so udeleženci v okviru finančnega sklopa spoznali priložnosti izvajanja določenih novih storitev svetovanja s področja računovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov, ter razširili znanje za svetovanje, ki ga pri svojem vsakdanjem delu izvajajo.

Prispevek in način podajanja snovi gospe Silve Koritnik Rakele je bil vsekakor novost na naših kongresih. Prav razumevanje finančnega načrtovanja in podajanja analiz računovodskih izkazov, je lahko bistvena dodana vrednost vsakega računovodskega servisa.

Kljub dolgemu dnevu so udeleženci z velikim zanimanjem poslušali strokovno predavanje gospoda Bena Šterna, ki nam je predstavil priložnosti računovodskih servisov pri finančnem načrtovanju in vodenju EU projektov.

Pred svečano večerjo smo se najprej zahvalili sponzorjem, nato pa se zavrteli ob zvokih glasbe Natalije Verboten s spremljevalno skupino Allegro.

Dopoldanski vsebinski sklop drugega dne smo namenili predvsem tradicionalno zanimivim davčnim temam. Začeli smo s preoblikovanjem s.p. v d.o.o. Dejstvo je, da se prenos dejavnosti čedalje pogosteje dogaja in sicer iz različnih vzrokov. Oblike prenosov ter njihove davčne koristi ali posledice nam je predstavila gospa Tatjana Đukić.

V naslednjem prispevku gospe Romane Hieng smo slišali vpliv nekaterih pomembnejših novosti, predpisanih z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, na višino davčne osnove in njihovo primerjavo s preteklo ureditvijo.

Po odmoru nam je gospa Branka Svilar Mugoša približala najpogostejše probleme in dileme o določitev kraja opravljanja storitev v skladu z določili ZDDV-1, ki so večkrat predmet pogovora in posvetovanja.

Po kosilu je gospa Romana Tomc predstavila novosti na področju sprememb delovno pravne zakonodaje. To je področje, s katerim se računovodski servisi nenehno srečujemo bodisi pri svojih problemih in vprašanjih ali pa nas po določenih spremembah sprašujejo naše stranke.

Da pa bi lažje ugotovili kaj je resnično potrebno urediti s področja varovanja osebnih podatkov in kakšne so sankcije, nam je iz prve roke povedala namestnica Informacijske pooblaščenke gospa Mojca Prelesnik.

Zadnja tema 9. Kongresa je bila namenjena vsem nam, ki pri svojem delu večkrat pozabimo, da je zdravje najpomembnejše. Kako in na kakšen način obvladati stres, ki je prisoten pri našem delu, nam je v zanimivem predavanju razložil gospod prof. Andrej Marušič, priznani psihiater in psiholog.

V anketi ste nam, spoštovani udeleženci Kongresa, sporočili, da ste bili tudi z letošnjo izvedbo kongresa zadovoljni, zato smo prepričani, da se vidimo tudi prihodnje leto. Pri organizaciji naslednjega 10. Kongresa se bomo potrudili upoštevati vse vaše predloge in pripombe, tako da bomo pripravili kongres, ki bo še dolgo ostal v spominu.

Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjega kongresa. Hvala predavateljem, ki so s svojimi strokovnimi prispevki dopolnili naše znanje. Hvala Nataliji Verboten s spremljevalno skupino Allegro, ki je poskrbel za našo dobro voljo in razgibavanje po celodnevnem sedenju. In ne nazadnje, hvala sponzorjem, ki so omogočili naš 9. Kongres in popestrili obkongresno dogajanje pred Smaragdno dvorano (našteti so po abecednem vrstnem redu):


Na svidenje na jubilejnem 10. Kongresu računovodskih servisov!

Foto: Tihomir Sumič, Quicklab Portorož


Avtor: Združenje računovodskih servisov