Zbornica računovodskih servisov

8. kongres računovodskih servisov


 

8.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V

16. in 17. oktober 2006, GH Bernardin, Portorož

Spoštovani!

Številne spremembe v letošnjem letu so zaznamovale marsikateri dogodek in tudi naš ne bo izjema. Kongres računovodskih servisov, ki je osrednji letni dogodek Združenja računovodskih servisov, bo že osmi po vrsti. Namenjen je pregledu in predstavitvi najpomembnejših sprememb v tekočem letu, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov.

Verjetno se strinjate, da smo prav računovodje tisti, ki najbolj na lastni koži občutimo vsako spremembo zakonodaje. Koliko prilagajanj računalniških sistemov, dodatnih izobraževanj in prepričevanja ter pojasnjevanja strankam je potrebno, da se posamezna sprememba prenese iz črke na papirju v prakso. Nenehno spremljanje sprememb je postalo redno, predvsem pa nujno pri opravljanju računovodske dejavnosti. Ob koncu letošnjega leta pa se bomo še posebej spopadali s celo vrsto sprememb, ki bodo preoblikovale in zaznamovale naše skupno ekonomsko in družbeno življenje.

Najprej Gospodarska zbornica Slovenije: sprejet je bil nov zakon, ki ukinja obvezno članstvo in omogoča združevanje gospodarskih subjektov na prostovoljni osnovi. Zakon je odprl številna vprašanja, med drugim tudi vprašanje pravne naslednice sedanje GZS in v okviru tega vprašanje nadaljnjega poslanstva Združenja računovodskih servisov. Na kongresu bomo pojasnili prihodnjo vlogo Združenja računovodskih servisov v okviru GZS in pomen sprememb za člane Združenja računovodskih servisov.

Nismo še dodobra spoznali zadnjih sprememb davčne zakonodaje, ko je celotna slovenska javnost že govorila o temeljiti davčni reformi, ki bo sedanji davčni sistem preoblikovala, ga naredila bolj konkurenčnega in s tem vplivala na višjo gospodarsko rast. V nadaljevanju prvega dne kongresa se bomo posvetili pregledu novih davčnih zakonov. Začeli bomo z novim Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in nadaljevali s predlogi  obdavčitve zavezancev z dohodnino, davkom na dediščine in darila in davkom na dodano vrednost, davkom na promet nepremičnin ter novim davkom na plovila. Tematski sklop »Davčna reforma« bomo sklenili s temeljnim davčnim predpisom – novim Zakonom o davčnem postopku in se seznanili s predvidenimi poenostavitvami dela za davčne zavezance.

Po skoraj trinajstih letih je parlament letos spomladi sprejel Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki v primerjavi s prejšnjim zakonom pomeni praktično nov zakon. Novi ZGD-1 ni le nomotehnično celovito prenovljen, temveč je tudi precej obsežnejši od prejšnjega. V začetku drugega dne bodo v prispevku predstavljene najpomembnejše novosti, ki jih uvaja novi zakon, katerega osnovni cilj je usklajevanje slovenskega prava družb z dinamičnim evropskim pravom družb.

V nadaljevanju drugega dne kongresa pa bomo vso svojo pozornost usmerili v evro, ki bo po scenariju »velikega poka« 1. januarja 2007 postala naša nova nacionalna valuta. Slišali bomo, kako potekajo priprave gospodarstva na to veliko spremembo, v okviru okrogle mize pa želimo z vključitvijo širšega kroga udeležencev razviti razpravo o praktičnih vidikih procesa uvedbe evra in opozoriti na težave, s katerimi se soočajo podjetja.

Po napornih predavanjih bomo poskušali z zadnjim prispevkom urediti misli in pomiriti duha. Ste se že kdaj po napornem celodnevnem delu soočili s stresnim občutkom, ko ste želeli pokazati rezultat svojega dela, pa tega ni bilo mogoče storiti, ker storitev ne moremo opredmetiti? Na predavanju bomo dobili odgovor o najprimernejših načinih obvladovanja takšnih občutkov.

Verjamemo, da se bodo tudi letos stkale mnoge nove poslovne vezi in poznanstva, veliko pa bo tudi priložnosti za prijetno druženje in izmenjavo mnenj. Veselimo se druženja z Vami in vas prisrčno vabimo, da združite koristno s prijetnim in preživite 8. Kongres računovodskih servisov v naši družbi.

Lojze Rejc
Predsednik UO ZRS

Program

ponedeljek, 16. oktober

 

9.00 - 10.00

Prijava in sprejem udeležencev

10.00 - 10.15

Otvoritev 8. Kongresa računovodskih servisov

 • Lojze Rejc, predsednik Združenja računovodskih servisov

10.15 – 11.00

Združenje računovodskih servisov v prenovljeni Gospodarski zbornici Slovenije

 • mag. Mateja Mešl, podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije

11.00 – 11.30

Odmor za kavo

 

DAVČNA REFORMA

11.30 – 12.15

Davčna reforma – namen in cilji

 • mag. Andrej Šircelj, državni sekretar

12.15 – 13.00

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

 • Saša Jerman, Slovenski inštitut za revizijo

13.00 – 14.30

Odmor za kosilo

14.30 – 15.15

Zakon o dohodnini
Zakon o davku na dediščine in darila

 • mag. Aleš Kobal, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

15.15 – 16.00

Zakon o davku na dodano vrednost
Zakon o davku na promet nepremičnin
Zakon o davku na vodna plovila

 • Mateja Vraničar, univ.dipl.prav. 

16.00  - 16.20

Odmor za kavo

16.20 – 17.05

Predstavitev novega Zakona o davčnem postopku in sodelovanje davčne službe pri poenostavitvi dela za zavezance

 • Ivan Simič, generalni direktor Davčne uprave RS

20.00

Večerja z družabnim programom

 • Gost večera: Čuki

torek, 17. oktober 2006

 

10.00 – 11.30

Novi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

 • mag. Dušan Pšeničnik, vodja Projektne skupine Ministrstva za gospodarstvo za prenovo Zakona o gospodarskih družbah
 • Stane Valič, vodja sektorja Zakonodaja in politike Gospodarske zbornice Slovenije

11.30  - 12.00

Odmor za kavo

UVEDBA EVRA

12.15 – 12.45

Priprave gospodarstva na prevzem evra

 • mag. Cveto Stantič, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

12.45 – 14.15

Odmor za kosilo

14.30 – 16.00

Okrogla miza:  Uvedba evra – praktični vidiki

Udeleženci okrogle mize:

 • Marko Ilič, vodja projekta € pri Davčni upravi RS
 • Andrej Rant, viceguverner Banke Slovenije, sopredsedujoči Evrokoordinacije          
 • dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo
 • Nina Prešern, vodja projektne skupine Evro na Gospodarski  zbornici Slovenije
 • Marija Ravnik, članica Upravnega odbora Združenja računovodskih servisov
 • Dunja Komljanec Stepanek, članica Upravnega odbora Združenja  računovodskih servisov

Moderator:

 • mag. Cveto Stantič, podpredsednik gospodarske zbornice Slovenije in član nacionalne evrokoordinacije

16.00 – 16.15

Odmor

16.15 – 17.15

Mandala - pesek v NIČ
Komunikacija - beseda v NIČ

 • dr. Aleksander Zadel, Univerza na Primorskem, Fakulteta za  management

17.15 – 17.25

Zaključek 8. Kongresa računovodskih servisov

Kotizacija

54.500,00 tolarjev + 20% DDV za udeleženca. Vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja/organizacije ima 10% popust.

Udeleženec Kotizacija brez DDV Kotizacija z DDV
prvi udeleženec 54.500,00 65.400,00

naslednji udeleženci iz istega podjetja / organizacije (10% popust)

49.050,00 58.860,00


Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
02924-0017841495
  sklic 2210 - vaša matična številka.
V kolikor želite prejeti predračun, nam sporočite.

V kotizacijo je vključeno: udeležba na predavanjih, kongresna torbica z gradivom, okrepčila med odmori, dve kosili v GH Bernardin, svečana večerja in družabni večer.


Dodatne informacije
  

Stanka Istinič, tel.: 01/ 5898 312


Prijava

Prijave sprejemamo do 10. oktobra 2006 oziroma do zapolnitve prostih mest:

 • s prijavnico, ki jo pošljete:
  • po pošti na naslov: GZS Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali
  • po faksu na številko: 01/5898 317;
 • ali z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani. 

Udeležence vljudno prosimo, da ob registraciji predložijo pisno dokazilo o plačilu kotizacije. 


Odjava

Pri pisni odjavi udeležbe najmanj 3 delovne dni pred začetkom Kongresa, bomo povrnili celotni znesek plačane kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in plačane kotizacije ne bomo vrnili.


Bivanje

Udeležencem priporočamo, da si čim prej zagotovijo prenočišča. Hoteli Bernardin nudijo udeležencem 8. Kongresa računovodskih servisov za bivanje v času kongresa 10% popust.

Dodatne informacije o posameznih hotelih najdete na spletnih naslovih

Grand hotel Bernardin, *****, soba z zajtrkom
1/1   39.600 SIT (165,25 €)
½     45.600 SIT (190,28 €)

Hotel Histrion, *****, soba z zajtrkom
1/1   26.400 SIT (110,16 €)
½     33.600 SIT (140,21 €)

Hotel Vile Park, ***
1/1    21.600 SIT (100,15 €)
½      31.200 SIT (130,19 €)


Avtor: Združenje računovodskih servisov