Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 8. kongresa računovodskih servisov pri GZS


Zaključek 1: BODOČA ORGANIZIRANOST GZS in ZRS

Kongres ZRS se zavzema, da se sedanje ZRS v bodoči obliki organiziranosti GZS organizira kot ena od panožnih zbornic znotraj prenovljene GZS.

Ne glede na končno obliko organiziranosti  naslednice sedanje GZS udeleženci kongresa primarno zahtevamo, DA SE VPLIVNOST BODOČE ASOCIACIJE predvsem osredotoči na zagotavljanje podjetjem prijazne zakonodaje in podjetništvu prijaznega okolja, torej doseči je potrebno vsaj eno reprezentativno zbornico.

ZRS poziva svoje sedanje člane, da ostanejo člani bodoče prenovljene GZS, s ciljem, da jim le ta zagotovi najmanj takšen nivo in obseg storitev, kot jim jih zagotavlja sedanja oblika organiziranosti in dela zbornice ter združenja.

Kongres nalaga UO ZRS, da svoje člane pritegne - pozove k ohranitvi članstva v bodoči prenovljeni GZS ter, da v tej zvezi pripravi tudi konkreten program s ceno takšnega članstva v obliki predlagane članarine.

UO ZRS mora proučiti možnosti in vzpostaviti forum – klepetalnico.

Zaključek 2: DAVČNA REFORMA

Kongres nalaga UO ZRS, da v okviru možnosti bodoče organiziranosti sistema GZS organizira strokovna izobraževanja in posvete, ki bodo nosilcem računovodskih storitev v pomoč pri hitrem in pravilnem osvajanju ter izvajanju določb zakonov takrat, ko bodo ti sprejeti v svoji končni obliki.

Zaključek 3: SPREMEMBE ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Kongres ZRS nalaga UO, da tudi na temo predstavljenih sprememb ZGD poskuša iniciirati in organizirati predavanja, ki bodo nosilcem računovodskih storitev v pomoč, hkrati pa prispevek k njihovemu kvalitetnemu delu.

Zaključek 4: PREVZEM EVRA

Kongres ZRS predlaga članstvu, da se zase in za potrebe svojih komitentov udeležijo seminarjev, ki obravnavajo ta prehod.

Hkrati kongres predlaga članstvu ZRS, da se poslužuje možnosti elektronskega komuniciranja z GZS ter DURS pri razreševanju odprtih vprašanj.


Avtor: Združenje računovodskih servisov