Zbornica računovodskih servisov

7. Kongres računovodskih servisov v sliki in besedi


 

7.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V
je bil 24. in 25. oktobra v GH Bernardin v Portorožu.

Skupno je bilo na kongresu okoli 200 udeležencev.
Udeležence kongresa je najprej pozdravil predsednik Upravnega odbora Združenja računovodskih servisov, gospod Lojze Rejc. Dobrodošlico in dobro počutje v občini Piran nam je zašelel podžupan piranske občine, gospod Peter Žerjal. Veseli smo, da se je letos odzval našemu vabilu tudi predsednik Gospodarske zobrnice Slovenije, gospod mag. Jožko Čuk, ki je v svojem kratkem nagovoru povedal, da je dobro računovodenje za uspešno poslovanje podjetij velikega pomena in pozdravil našo iniciativo, da so to področje dela uredi s posebnim zakonom.

Za nemoten potek Kongresa je skrbelo delovno predsedstvo: v prvi vrsti g. Darko Vidovič, ki je Kongres vodil, s kolegicama Branko Artnak in Petro Kožman.

Strokovni del Kongresa je začel g. mag. Andrej Šircelj s predstavitvijo organiziranosti računovodske dejavnosti v državah članicah EU in s primerjalnimi podatki o ureditvi računovodske dejavnosti v teh državah.

Dolgoletne želje in zahteve članstva našega združenja glede omejevanja nelojalne konkurence so vodile upravni odbor pri delu v letu 2005, ko smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravili teze za predlog zakona o računovodski dejavnosti v Sloveniji. Okoliščine pri nastajanju tez je predstavila gospa Romana Tomc Lampič, same teze zakona pa je na zelo prijeten način razložil dr. Peter Grilc.

Po kosilu smo se dotaknili odškodninske odgovornosti računovodskih servisov, ki temelji na obveznosti iz pogodbe o opravljanju storitev računovodenja. Gospod dr. Šime Ivanjko je izpostavil tako materialno kot kazensko odgovornost servisov, pa tudi vidike Obligacijskega zakonika ter možnosti zavarovanja profesionalne odgovornosti računovodskega servisa.
Prvi dan kongresa smo zaključili s predstavitvijo davčne teme. Kljub dolgemu dnevu so udeleženci z velikim zanimanjem poslušali strokovno predavanje gospe Saše Jerman, ki nam je predstavila izzive pri določanju davčne osnove za leto 2005.

Družba Unija, d.d. nas je po prvih dneh predavanj razveselila s povabilom na Coctaili. Tako smo bili že pred svečano večerjo s plesom dobre volje. Že med večerjo so se nekateri zavrteli ob zvokih glasbe ansambla Deja vu, po večerji pa je bilo sploh veselo. Posnetkov z večerje ni - če ste radovedni, se nam pridružite na 8. kongresu!

Drugi dan nas je čakala podrobnejša predstavitev novosti na področju računovodenja. Seznanili smo se s spremembami in dopolnitvah slovenskih računovodskih standardov. Predstavila sta nam jih gospod dr. Marjan Odar in gospa mag. Blanka Vezjak .
Po odmoru smo računovodski sklop zaključili s predstavitvijo gospe Silve Koritnik Rakela - o odloženih davkih, saj se bodo skoraj vsa podjetja prvič srečala z njihovim izračunom že pri izdelavi letnega poročila za leto 2005.

Tudi letos smo naše druženje zaključili s področjem iz motivacije, medsebojnih odnosov in komuniciranja. Pozornost udeležencev je tudi letos pritegnil dr. Aleksander Zadel.

V anketi ste nam, spoštovani udeleženci Kongresa, sporočili, da ste bili tudi z letošnjo izvedno kongresa zadovoljni, zato smo prepričani, da se vidimo tudi prihodnje leto. Potrudili se bomo in upoštevali vaše predloge, pripravili zanimive teme.

Hvala vsem, ki ste se udeležili letošnjega kongresa. Hvala predavateljem, ki so s svojimi strokovnimi prispevki dopolnili naše znanje. Hvala ansamblu Deja vu, ki je poskrbel za našo dobro voljo in razgibavanje po celodnevnem sedenju. In ne nazadnje, hvala sponzorjem, ki so omogočili naš 7. Kongres in popestrili obkongresno dogajanje (našteti so po abecednem vrstnem redu):

Adriatic d.d.
Carpe diem d.o.o.
Coface intercredit d.o.o.
DZS. založništvo in trgovina, d.d.
Halcom d.o.o.
IGv d.o.o.
Inštitut za javne finance
NLB Leasing d.o.o.
Nova Ljubljanska banka d.d.
Opal d.o.o.
Studio Macarol d.o.o.
Unija d.d.
Verlag Dashofer, založba d.o.o.
Združenje delodajalcev Slovenije


Na svidenje na 8. Kongresu!

 


Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje računovodskih servisov