Zbornica računovodskih servisov

Fotogalerija 6. kongresa računovodskih servisov


6.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V
11. in 12. oktober 2004, GH Bernardin, Portorož

                               

Slavnostni govornik Lojze Rejc, predsednik Združenja računovodskih servisov (levo) in slika desno Delovno predsedstvo 6. Kongresa računovodskih servisov (z leve proti desni: Petra Kožman, Aleksander Štefanac, Kristinka Vukovič)   Avditorij 6. Kongresa računovodskih servisov    

                                    

Skupina predavateljev o novi dohodnini: dr. Mitja Čok, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (zgoraj levo), Siniša Mitrović (zgoraj desno), Maja Bohorič (spodaj levo) in mag. Aleš Kobal, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (spodaj desno) 

                                   

Zgoraj:
Vsebinski sklop o davku od dohodka pravnih oseb (predavatelji z leve proti desni): Nada Drobnič in mag. Barbara Guzina, obe Deloitte d.o.o., za govorniškim pultom mag. Uroš Rožič, Krekova DZU d.o.o.

Spodaj:
Vsebinski sklop o davčnem postopku (predavatelji z leve proti desni): Zvonko Špelko, DURS, Davčni urad Novo mesto in Franc Polič, odvetnik, za govorniškim pultom prof. dr. Bojan Škof, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

                                      

   Dr. Saša Prelič, Pravna fakulteta                            Franc Kokalj, Pravna služba GZS
   Univerze v Mariboru                                                         
 

                               

Mitja Štendler, revizor (levo) in Silva                    dr. Aleksander Zadel, Fakulteta za
Koritnik, pooblaščena revizorka (desno)              management, Univerza na Primorskem
 

Kongres je tudi priložnost za druženje....

                           

          .... med odmori....                                                        .... na večerji....

              ....ali priložnost za seznanitev z različnimi predstavljenimi
proizvodi, storitvami...Foto: Tihomir Sumič, Quicklab Portorož


Avtor: Združenje računovodskih servisov