Zbornica računovodskih servisov

Fotogalerija 5. Kongresa računovodskih servisov


5.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V

                        

Slavnostna govornika: Miro Sotlar, podpredsednik GZS (levo) in Lojze Rejc, predsednik Združenja računovodskih servisov (levo)

 Delovno_predsedstvo dr. Peter Grilc

    Delovno predsedstvo Kongresa                          Prof. dr. Peter Grilc, Pravna  
                                                                                fakulteta Univerze v Ljubljani  

Peter poulsen                   

Zgoraj:
Gosta iz Danske, Peter Poulsen, European Federation of Accountants and Auditors for SME's (levo) in Italije, Vojko Kocjančič iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (desno)

Spodaj:
Dr. Mihael Knaus, TPA Treuhand Partner Austria Wirschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH iz Avstrije (desno) in mag. Robert Horvat, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Dr. Michael Knaus                    Kongres Združenja računovodskih servisov


 Pet-kratni udeleženci Kongresa računovodskih servisov


 

                         

Prof. dr. Bojana Korošec, Ekonomsko                Mag. Aljoša Valentinčič, Ekonomska    poslovna fakulteta Univerze v Mariboru                  fakulteta Univerze v Ljubljani
 

                     

Mag. Marjetka Štemberger, DURS                         Mateja Vraničar, ministrstvo za
                                                                               finance
 Milojka Kolar, ministrstvo za financeFoto: Tihomir Sumič, Quicklab Portorož


Avtor: Združenje računovodskih servisov