Zbornica računovodskih servisov

4. kongres računovodskih servisov


Ponedeljek, 21. oktobra 2002 kongresni center GH-Emona

9.00 -  9.30  Registracija udeležencev

10.00 - 10.05  Pozdravni nagovor 
Vojka Štular, županja Pirana

10.05 - 10.30  Aktualna gospodarska gibanja 
mag. Jožko Čuk predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

10.30 - 10.45  Poročilo o delu združenja     
Lojze Rejc, predsednik ZRS                       

10.45 - 11.30  Temelji rešitev v prenovljenih slovenskih računovodskih standardih  
dr. Ivan Turk, univerzitetni profesor

11.30 - 12.00  Izkaz poslovnega izida z bilančnim dobičkom
mag. Branko Mayr, pooblaščeni revizor, ocenjevalec vrednosti podjetij, senior partner ITEO-ABECEDA d.o.o., Ljubljana    

12.00 - 12.45 Obveznost posredovanja podatkov iz letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - s posebnim poudarkom na novostih za samostojne podjetnike posameznike
Darinka Pozvek, generalna direktorica AJPES s sodelavci 

12.45 - 13.00  Razprava in oblikovanje zaključkov

13.00 - 14.30 Odmor za kosilo

14.30 - 15.00  Uporaba ZGD za samostojne podjetnike posameznike
Stane Valič, vodja pravne službe GZS

15.00 - 16.30  Predstavitev računovodskega standarda za samostojne podjetnike posameznike SRS 39
Milica Gostiša, vodja oddelka za gospodarski sistem pri OZS
Božena Macarol, direktoricaStudia Macarol d.o.o.

15.30 - 15.45  Odmor

16.30 - 16.45  Razprava in oblikovanje zaključkov

20.00  Svečana večerja  in družabni večer s skupino AVIA BAND

Torek, 22. oktobra 2002 kongresni center GH Emona

  • Davčna zakonodaja          

10.00 - 10.50 Predvidena ureditev obdavčitve pravnih in fizičnih oseb
Darko Končan, državni sekretar na Ministrstvu za finance

10.50 - 11.15  Spremembe na področju davka na dodano vrednost
Mateja Vraničar, svetovalka na   Ministrstvu za finance

11.15 - 11.30 - Razprava in oblikovanje zaključkov

11.30 - 11.45 Odmor                                                          

  • Delovnopravna zakonodaja                                                        

11.45 - 12.20 Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi
doc. dr. Etelka Korpič - Horvat,  predavateljica   Pravne fakultete Univerze v Mariboru

12.20 - 13.00  Izvajanje Zakona o delovnih razmerjih
Borut Brezovar, glavni republiški inšpektor za delo,  Inšpektorat RS za delo

13.00 - 13.15  Razprava in oblikovanje zaključkov

13.15 - 15.00  Odmor za kosilo

15.00 - 15.30  Pomen in vloga Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije
Metka Penko Natlačen, sekretarka Častnega sodišča pri GZS

15.30 - 16.00  Preprečevanje kršitev dobre poslovne prakse pri delu računovodskih servisov
Franc Mazi,  tožilec Častnega sodišča pri GZS

16.00 - 16.30  Vloga  računovodskih servisov pri odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
Klaudijo Stroligo,  direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja                 

16.30 - 16.45  Razprava in oblikovanje zaključkov

Sreda,  23. oktobra 2002 kongresni center hotela Slovenija

10.00 - 12.00  Obligacijski zakonik  
uporaba za računovodske servise s poudarkom na pogodbi  -
pogoji obvezne sklenitve in obvezne vsebine pogodbe,
opis predmeta pogodbe,
obliki pogodb,
pogoji za veljavnost
obveznost izvršitve sklenjenega dogovora ter
prikazu nove zakonske ureditve obresti
Vlado Balažic,
sodnik Vrhovnega 12.00 12.10      Odmor

12.15 - 14.00  Poslovna komunikacija 
učinkovita predstavitev
verbalna in neverbalna poslovna komunikacija
izvedba idealnega poslovnega sestanka
formalna pravila o oblačenju v poslovnem svetu
poslovno darilo
mag. Duša Vidanovič,   direktorica podjetja

14.00 - 14.15  Povzetek zaključkov 4. Kongresa računovodskih servisov


Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje računovodskih servisov