Zbornica računovodskih servisov

Program 3. Kongresa računovodskih servisov


Program kongresa

četrtek, 11. oktober 2001

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

10.00 – 10.15

Pozdravni nagovor

10.15 – 10.30

Poročilo o delu združenja
Lojze Rejc, predsednik ZRS

10.30 – 12.00

Davčna reforma – spremembe na področju obdavčitve fizičnih in pravih oseb
mag. Tone Rop, minister
Darko Končan, državni sekretar

12.00 – 12.15

Odmor

12.15 – 13.15

Pravno varstvo zavezancev v davčnem postopku - Zakon o upravnem postopku ter Zakon o davčnem postopku
dr. Janez Šinkovec, univerzitetni profesor in bivši ustavni sodnik
Uroš Rožič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Andrej Šircelj, Šircelj consulting d.o.o.

13.30 – 14.45

Odmor za kosilo

16-15 – 17.30

Okrogla miza na temo pravno varstvo zavezancev v upravnih postopkih
Stojan Grilj, direktor Davčne uprave RS  in sodelavci
Lojze Rejc, predsednik ZRS  in drugi vodje računovodskih servisov ter davčni svetovalci

16.15 – 16.30

Odmor

12.15 – 13.15

Prenos plačilnega prometa iz Agencije za plačilni promet na banke
Darinka Pozvek, generalna direktorica APP
Dušan Hočevar, Združenje bank

17.30 – 18.15

Podelitev certifikatov GZS
mag. Jožko Čuk, predsednik GZS

20.00

Svečana večerja in družabni večer


petek, 12. oktober 2001

09.30 – 10.30

Kje smo v pogajanjih za vstop Slovenije v Evropsko Unijo
Igor Bavčar, minister

10.30 – 11.30

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah s poudarkom na poglavju o poslovnih knjigah in letnem poročilu
dr. Ivan Turk, profesor in pooblaščeni revizor

11.30 – 11.45

Odmor

11.45 – 12.30

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah v povezavi s spremembami Slovenskih računovodskih standardov
dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo

12.35 – 13.50

Odmor za kosilo

14.00 – 15.30

Delovno pravna zakonodaja – novosti iz Zakona o delovnih razmerjih ter povezava med Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami ter pogodbami o zaposlitvi
mag. Samo Hribar Milič, podpredsednik GZS
Nataša Belopavlovič, državna sekretarka
dr. Drago Mežnar, profesor in direktor Inštituta za delovna razmerja

15.30 – 16.30

Pokojninski skladi
Anita Gorišek, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Robert Bužan, zavarovalnica Adriatic d.d.

16.30 – 17.00

Zaključki 3. Kongresa računovodskih servisov

Kotizacija znaša 37.500,00 tolarjev + 19% DDV za vsakega udeleženca.

Znesek 44.620,00 nakažete na žiro račun št.: 50101-637-58127 sklic na št 2181-vaša matična številka


Avtor: Združenje računovodskih servisov