Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 2. Kongresa računovodskih servisov


  1. Kongres ugotavlja, da je UO v preteklem letu izpolnil večino zastavljenih ciljev predvsem pa je posvetil osrednjo pozornost strateško pomembnim stvarem, ki so bile dogovorjene na prvem Kongresu.
  2. ZRS se je že vključil v pripravo sprememb SRS. Ob podpori regijskih sekcij bomo na tem področju aktivno sodelovali tudi v prihodnje in se tvorno vključevali v razpravo pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
  3. Za preverjanje zadovoljstva naših odjemalcev in obenem za samokontrolo lastne kvalitete storitev, bomo v računovodskih servisih poskušali meriti zadovoljstvo naših odjemalcev, zadovoljstvo zaposlenih, njihova stališča in obnašanja ter s tem strmeli k doseganju standardov.
  4. Nadaljujejo se aktivnosti za izvedbo izpitov za vodjo računovodskih servisov in s tem povezano pridobitvijo listine GZS za vodje računovodskih servisov, ter pripravo kataloga usposobljenih računovodskih servisov. Kongres ugotavlja, da podporo tem aktivnostim izraža tudi davčna uprava RS ter strokovnjaki s področja revizije.
  5. ZRS bo preko zborničnega sistema, v sodelovanju z odgovornimi predstavniki Slovenije v pogajanjih z EU in odgovornimi državnimi ustanovami, skrbelo za permanentno informiranost svojega članstva o vseh zadevah na področju sprememb zakonodaje, ki neposredno ali posredno zadevajo delo računovodskih servisov in naših strank.
  6. ZRS bo aktivno spremljalo in se po svojih močeh vključevalo v nastajanje sprememb na področju pokojninske zakonodaje, predvsem pa bo poskrbelo za informiranje svojega članstva o tem segmentu zakonodaje.
  7. ZRS bo nadaljevala aktivnosti pri iskanju najustreznejših pogojev poklicnega zavarovanja za računovodske servise.
  8. ZRS naj vzpostavi sodelovanje z revizorji na področju izobraževanja z namenom zagotavljanja čim boljše kvalitete svojih storitev.


Slika 1: Delovno predsedstvo 2. kongresa


Slika 2: Pozdravni nagovor predsednika GZS mag. Jožka Čuka


Slika 3: Predsednik združenja pozdravlja udeležence in goste 2. kongresa


Slika 4: Navzoče je pozdravil tudi podžupan občine Piran gospod Ugo Fonda


Slika 5: Veliko dvorano je napolnilo preko 300 udeležencev


Slika 6: Zanimanje za vse teme kongresa je bilo res veliko


Avtor: Združenje računovodskih servisov