Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 1. Kongresa računovodskih servisovGlavni cilj, ki smo si ga zadali pri organizaciji našega prvega kongresa je bil, poleg tega, da postavimo temelje za sodobno organiziranost računovodskega servisa in da se medsebojno družimo, predvsem ugotoviti probleme, ki se pojavljajo pri našem delu ter priti do zaključkov, ki bodo začrtali pot oziroma način reševanja teh problemov.

Zaključki:

  1. Glede na to, da razpon med knjigovodskimi in računovodskimi storitvami daje možnost vsem servisom, da diverzificirajo svojo ponudbo, bomo v združenju skrbeli za lastno usposabljanje in vzpodbujali usposabljanje naših komitentov ter jih vodili do spoznanj o potrebnih kvalitetah računovodskih storitev.

  2. Zaradi vse večjih odgovornosti, ki jih skupaj z delom posredno ali neposredno prevzema računovodski servis, je potrebno začeti z izvajanjem aktivnosti za zavarovanje poklicne odgovornosti, hkrati pa se povezati s strokovnjaki, ki nam lahko zagotovijo ustrezno pravno pomoč.

  3. Management in trženje računovodskih storitev predstavlja v poslovanju obstoječih računovodskih servisov tisto področje, kjer obstajajo velike rezerve. V združenju bomo z usposabljanji vzpodbujali preobrazbo zainteresiranih računovodskih servisov v sodobno marketinško orientirano podjetje, ki bo dalo veliko poudarka predvsem kadrovskemu managementu.

  4. Glede na to, da se delo računovodskega servisa in davčnega svetovalca prepleta in da so davčni svetovalci že pričeli z aktivnostmi za pridobivanje licenc za svoje delo, moramo tudi v združenju računovodskih servisov nadaljevati z aktivnostmi v zvezi z licencami za opravljanje našega dela.

  5. Vzpodbujati je potrebno dodatno izobraževanje, predvsem pa začeti z aktivnostmi za poenotenje postopkov dela, kar bi pripomoglo k boljši organiziranosti računovodskih servisov. Standardi kakovosti iz serije ISO 9000 so primeren predpis, ki bi pripomogel k uresničevanju tega cilja. Združenje bo pričelo z aktivnostjo predstavitve projekta ISO za računovodske servise.

  6. Začeto sodelovanje pri reševanju strokovnih problemov z Ministrstvom za finance in Davčno upravo Republike Slovenije je potrebno še poglobiti in zagotoviti, da bodo naša medsebojna srečanja postala redna.

Avtor: Združenje računovodskih servisov