Zbornica računovodskih servisov

O Zbornici računovodskih servisov, 03.09.2012


POSLANSTVO & VIZIJA

Poslanstvo
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija
Zbornica računovodskih servisov bo do leta 2012 v širši javnosti prepoznana kot pomemben sogovornik, ki vpliva na pogoje delovanja računovodskih servisov v Sloveniji.
V ZRS bo včlanjenih več kot 75 odstotkov aktivnih računovodskih servisov.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bo zastopala in predstavljala slovenske računovodske servise, člane ZRS.     


OSEBNA IZKAZNICA

Naziv:
Sedež:
Predsednik:
Direktorica:
Ustanovitev:
Število članov:
Telefon:
Faks:
Internet:
Elektronski naslov:

GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Aleksander Štefanac
Polonca Podgoršek
1996
676
01 5898 316
01 5898 100
www.gzs.si/zrs
zrs@gzs.si   

 

Upravni odbor ZRS šteje 9 članov.
 

NALOGE ZRS

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) v zasledovanju cilja - dviga kakovosti računovodske dejavnosti - opravlja naslednje naloge:

Zastopa interese članov

 • podaja predloge in pripombe pri oblikovanju področne zakonodaje
 • Predlaga ukrepe za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Zagotavlja poslovne informacije in nasvete s področja delovanja
 • Sodeluje s sorodnimi institucijami in strokovnimi organizacijami s področja računovodstva in davčnega svetovanja z domačimi inštitucijami ter z inštitucijami v državah EU in državah JV Evrope.

Organizira srečanja za zaposlene v računovodskih servisih in tako nudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

 • Kongres računovodskih servisov
 • Zbor članov ZRS
 • Zimske športne igre ZRS
 • Poletne športne igre ZRS
 • Izlet ZRS

Gradi prepoznavnost in promovira računovodsko dejavnost, ZRS in njene člane

 • Katalog računovodskih servisov in Register članov ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis
 • Informiranje javnosti o delovanju ZRS in njenih članov (tiskovne konference, članki v medijih)
 • Analiza zadovoljstva uporabnikov računovodskih servisov

Nudi podporo poslovanju

 • Kodeks ZRS
 • Tipska pogodba
 • Protokol za primopredajo knjigovodskih listin
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Informiranje o novostih v zakonodaji
 • Koledarski opomniki za oddajo davčnih obračunov in poročil
 • Strokovni posveti in izobraževanja
 • Kongres računovodskih servisov
 • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov 
 • Sistemizacija delovnih mest v računovodskem servisu

ZRS uresničuje naloge, ki jih zastavlja v letno oblikovanih programih dela. 
 

NAŠI DOGODKI

ZRS skrbi za številne priložnosti in srečanja, ki jih označuje tako strokovno druženje kot sproščeno druženje njenih članov.

  Pretekli dogodki ZRS v 2012:

 • Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011, januar-februar 2012, na 12 lokacijah v sodelovanju z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS
 • 2. zimske športne igre ZRS, 3.2.2012, smučišče Golte
 • Posvet Organiziranje računovodstva – vidik računovodskega servisa kot zunanjega izvajalca, Ljubljana, 24.4.2012
 • 2. izlet članov ZRS , 20.05.2011
 • Posvet: Kolektivne pogodbe in obračun plač za računovodje, Ljubljana, 12.6.2012
 • 12. poletne športne igre ZRS, Radenci, 08.06.2012
 • Posvet Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja, Ljubljana, 18.09.2012

Aktualno (8.-10. oktober 2012):

Planirani dogodki ZRS do konca leta 2012 in v 2013: 

 • Posvet Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja
 • Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012 v sodelovanju z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS (januar in februar 2012)
 • 3. zimske športne igre ZRS
 • 3. izlet ZRS
 • 13. poletne športne igre ZRS
 • 15. kongres računovodskih servisov
 • 6. izbor Naj računovodski servis 2013
 • Zbor članov ZRS
 • krajši brezplačni posveti za člane ZRS na strokovnem področju in/ali v sodelovanju z institucijami Republike Slovenije, ki s svojim delovanjem posegajo na področje delovanja računovodskih servisovRazvoj in številčni prikaz panoge
 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov