Zbornica računovodskih servisov

Vabilo medijem: Pomen kakovostnega računovodskega servisa za podjetnike in Naj računovodski servis 2010, Postojna, 23.11.2010


 

Vabimo vas na novinarsko konferenco,

ki bo v četrtek, dne 25. novembra 2010 ob 9.00 uri
v prostorih GZS Območne zbornice Postojna, Cankarjeva 6.

GZS - Zbornica računovodskih servisov je tretje leto med svojimi člani organizirala izbor za Naj računovodski servis. Iz naše regije se je med finaliste izbora v kategoriji "veliki" uvrstil računovodski servis Kontim d.o.o. iz Rakeka, ki letos praznuje tudi 20-letnico delovanja.

V Sloveniji za opravljanje dejavnosti računovodskega servisa niso predpisani nobeni pogoji, zato lahko računovodski servis ustanovi kdorkoli, tudi brez ustrezne izobrazbe in usposobljenosti. Premalo usposobljen računovodski servis pa lahko z nepravilnim vodenjem poslovnih knjig podjetjem povzroči precejšnjo škodo, medtem, ko podjetje sploh ne ve, da se njegove poslovne knjige ne vodijo pravilno.

Na novinarski konferenci bomo predstavili pomen kakovostnega računovodskega servisa za podjetnike. Predstavnici računovodskega servisa Kontim d.o.o. bosta predstavili kako računovodske informacije vplivajo na poslovno odločanje danes.

Na novinarski bodo spregovorili:

  • Mag. Igor Blažina, direktor GZS OZ Postojna
  • Polonca Podgoršek, direktorica GZS ZRS,
  • Petra Kožman in Karla Kovšca, direktorici računovodskega servisa Kontim d.o.o..


Ocenjevanje in izbiro Naj računovodskega servisa 2010 je izvedla neodvisna strokovna komisija, ki so jo sestavljali priznani strokovnjaki:

  • prof. dr. Marko Hočevar, redni profesor, Ekonomska fakulteta
  • mag. Romana Logar, direktorica AJPES
  • Silvester Zaman, pooblaščeni revizor, Plus revizija d.o.o.
  • doc. dr. Tatjana Horvat, predavateljica na Fakulteti za management v Kopru
  • Alenka Avberšek, izvršna direktorica, Center za lobiranje, GZS  

Vljudno vabljeni!
 

Polonca Podgoršek     mag. Igor Blažina
direktorica GZS ZRS direktor GZS OZ Postojna