Zbornica računovodskih servisov

Vabilo medijem: Izbor Naj računovodski servis 2010, Murska Sobota, 27.09.2010


Vabimo vas na novinarsko konferenco,
ki bo v ponedeljek, 4. oktobra 2010 ob 12. uri
v prostorih kluba PAC, Lendavska 5a/IV v M. Soboti

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) že tretje leto organizira med svojimi člani izbor za Naj računovodski servis. To je eden izmed dogodkov, s katerim želimo v širši poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa. Tokrat je izbor zasnovan drugače kot pretekla leta – izbira se namreč med tremi kategorijami računovodskih servisov: MALI, SREDNJI in VELIKI!

V Sloveniji za opravljanje dejavnosti računovodskega servisa niso predpisani nobeni pogoji, zato lahko računovodski servis ustanovi kdorkoli, tudi brez ustrezne izobrazbe in usposobljenosti. Premalo usposobljen računovodski servis pa lahko z nepravilnim vodenjem poslovnih knjig podjetjem povzroči precejšnjo škodo, medtem ko podjetje sploh ne ve, da se njegove poslovne knjige ne vodijo pravilno.

Na novinarski konferenci, kjer bo prisoten tudi predsednikZRS g. Aleksander Štefanac, bomo predstavili delo Odbora računovodskih servisov pri PGZ in pomen kakovostnega računovodskega servisa za podjetnike. Predstavnika računovodskih servisov iz pomurske regije, ki sta se prijavila na letošnji izbor, bosta predstavila, kako računovodske informacije vplivajo na poslovno odločanje danes.

Ocenjevanje in izbiro Naj računovodskega servisa 2010 je izvedla neodvisna strokovna komisija, ki so jo sestavljali priznani strokovnjaki:

  • prof. dr. Marko Hočevar, redni profesor, Ekonomska fakulteta
  • mag. Romana Logar, direktorica AJPES
  • Silvester Zaman, pooblaščeni revizor, Plus revizija d.o.o.
  • doc. dr. Tatjana Horvat, predavateljica na Fakulteti za management v Kopru
  • Alenka Avberšek, izvršna direktorica, Center za lobiranje, GZS  

Vljudno vabljeni! 

Robert Grah, l.r. Ivica Močnik, l.r.
Direktor PGZ Predsednica odbora