Zbornica računovodskih servisov

Vabilo medijem na okroglo mizo Kako v poplavi računovodskih podatkov do dobre in varne informacije?


  

VABILO MEDIJEM

v četrtek, 15. oktobra 2009 ob 11.30 uri, vas v okviru
11. Kongresa računovodskih servisov

vabimo
na okroglo mizo »Kako v poplavi računovodskih podatkov do dobre in varne informacije?«

Pomen kvalitetnih, dobrih in varnih računovodskih informacij je vse bolj izpostavljen tako med podjetniki in gospodarstveniki kot tudi pri zunanjih uporabnikih računovodskih informacij. V uravnoteženem in zanimivem pogovoru bodo mnenja o tem, kaj pomeni dobra in varna računovodska informacija ter kakšna je vloga računovodskih servisov pri tem, delili predstavniki ponudnikov, uporabnikov, institucij in akademske stroke:

  • Sonja Anadolli, Združenje bank Slovenije,
  • Alenka Avberšek, Gospodarska zbornica Slovenije – Center za lobiranje,
  • dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
  • dr. Stanko Koželj, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
  • mag. Romana Logar, AJPES,
  • dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo,
  • Viljem Pšeničny, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
  • Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov in

moderatorka Vida Petrovčič

ZRS si že od samih začetkov delovanja prizadeva za osveščanje o pomenu kakovostnih računovodskih informacij, o pomenu izbire ustreznega, kakovostnega in za naročnika varnega računovodskega servisater celotne računovodske dejavnosti v Sloveniji.

Okrogla miza v okviru 11. Kongresa računovodskih servisov je javni posvet, namenjen širjenju zavedanja o nujno potrebnih standardih za opravljanje računovodske dejavnosti, o ustreznih mehanizmih za preverjanje kakovosti in zanesljivosti računovodskih servisov, predvsem pa za ugotavljanje, kaj konkretno je treba spremeniti, kdo mora prevzeti določeno pobudo in kako čim učinkoviteje do ustrezne ureditve računovodske dejavnosti.

Vljudno vabljeni v dvorano Colombo, Hotel Slovenija, Portorož.

Več informacij:
Polonca Podgoršek
T: 01 5898 314
E: zrs@gzs.si  
S: http://kongres-zrs.gzs.si/slo/


Avtor: Zbornica računovodskih servisov