Zbornica računovodskih servisov

O Zbornici računovodskih servisov, 10.10.2009


 

ZRS NA KRATKO

Skrbimo za kakovost in ugled računovodske dejavnosti v Sloveniji.

Pomen računovodskih servisov v širšem gospodarskem prostoru, predvsem pa na področju malega gospodarstva, je izredno velik. Računovodski servisi so že v zgodnjem obdobju svojega razvoja zaznali potrebo po združevanju in jo začeli leta 1996 uresničevati z zahtevo po samostojnem združenju znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. 3.12.1996 so ustanovili Sekcijo podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev - SRKRD. Sekcija se je leta 1998 preoblikovala v samostojno Združenje računovodskih servisov, ki se je s 1.1.2009 preimenovalo v Zbornico računovodskih servisov (ZRS). 

Danes Zbornica računovodskih servisov združuje več kot sedemsto družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. S svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti in zastopa ter ščiti interese svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju.
 

OSEBNA IZKAZNICA

Naziv:
Sedež:
Predsednik:
Direktorica:
Ustanovitev:
Telefon:
Faks:
Internet:
Elektronski naslov:

GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Aleksander Štefanac
Polonca Podgoršek
1996
01 589 83 16
01 589 81 00
www.gzs.si/zrs
zrs@gzs.si


KRATKA ZGODOVINA

20.9.1996

Prvo informativno srečanje podjetij, ki se ukvarjajo z računovodsko in svetovalno dejavnostjo

3.12.1996

Ustanovni zbor Sekcije podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in
davčno svetovalnih storitev (SRKRD)

29.10.1997

Skupščina SRKRD

18.12.1998

Preoblikovanje SRKRD v samostojno Združenje računovodskih servisov pri GZS

maj 1999

1. volitve v upravni odbor Združenja računovodskih servisov

oktober 1999

1. Kongres računovodskih servisov

april 2001

Prvi izpiti po Programu usposabljanja za vodenje računovodskega servisa

junij 2001

1. Športne igre ZRS

oktober 2002

Prva izdaja Kataloga računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti

maj 2003

2. volitve v upravni odbor Združenja računovodskih servisov

nov. 2006

Uvedeno prostovoljno članstvo

maj 2007

3. volitve v upravni odbor Združenja računovodskih servisov

sept. 2008

1. izbor Naj računovodski servis

oktober 2008

10. Kongres računovodskih servisov

januar 2009

Preimenovanje v Zbornico računovodskih servisov

 


POSLANSTVO & VIZIJA

Poslanstvo
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija
Zbornica računovodskih servisov bo do leta 2012 v širši javnosti prepoznana kot pomemben sogovornik, ki vpliva na pogoje delovanja računovodskih servisov v Sloveniji.
V ZRS bo včlanjenih več kot 75 odstotkov aktivnih računovodskih servisov.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bo zastopala in predstavljala slovenske računovodske servise, člane ZRS.     
 

LJUDJE
"Najpomembnejše premoženje so ljudje – boljši, ko so ljudje, boljše je podjetje."
George Shinn

Verjamemo, da uspešne zgodbe gradijo uspešni ljudje. In prizadevamo si, da prav ti lahko s svojimi izkušnjami in pravo energijo izboljšajo stanje v celotni računovodski dejavnosti.

Zbornico računovodskih servisov upravlja devetčlanski upravni odbor, volitve katerega potekajo vsake štiri leta.

Od leta 2007 deluje v naslednji sestavi:

 • Branka ARTNAK, FIRABA, d.o.o., Gorica pri Slivnici
 • Maja BOHORIČ, SVILAR-BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., Ljubljana
 • Valentina ERZNOŽNIK, SALDO PLUS d.o.o., Kranj
 • Dunja KOMLJANEC STEPANEK, KOM & COM d.o.o., Izola
 • Miran PIKOVNIK, UNIJA d.d., Brezovica pri Ljubljani, podpredsednik ZRS
 • Polonca PODGORŠEK, GZS-ZRS, direktorica ZRS
 • Neven ŠKROKOV, Be.eF.eS d.o.o., Ljubljana
 • Aleksander ŠTEFANAC, FACTA – RAČUNOVODSKA HIŠA s.p., Maribor, predsednik ZRS
 • Darko VIDOVIČ, ALIN d.o.o., Kidričevo
   

DELOVANJE ZRS

NALOGE ZRS

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) v zasledovanju cilja - dviga kakovosti računovodske dejavnosti - opravlja naslednje naloge:

Zastopa interese članov

 • odaja predloge in pripombe pri oblikovanju področne zakonodaje
 • Predlaga ukrepe za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Zagotavlja poslovne informacije in nasvete s področja delovanja
 • Sodeluje s sorodnimi institucijami in strokovnimi organizacijami s področja računovodstva in davčnega svetovanja z domačimi inštitucijami ter z inštitucijami v državah EU in državah JV Evrope.

Organizira srečanja za zaposlene v računovodskih servisih in tako nudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

 • Kongres računovodskih servisov
 • Zbor članov ZRS
 • Športne igre ZRS

Gradi prepoznavnost in promovira računovodsko dejavnost, ZRS in njene člane

 • Katalog računovodskih servisov in register članov ZRS
 • Izbor za Naj računovodski servis
 • Informiranje javnosti o delovanju ZRS in njenih članov (tiskovne konference, članki v medijih)
 • Analiza zadovoljstva uporabnikov računovodskih servisov

Nudi podporo poslovanju

 • Kodeks ZRS
 • Računovodska tarifa
 • Tipska pogodba
 • Protokol za primopredajo knjigovodskih listin
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Informiranje o novostih v zakonodaji
 • Koledarski opomniki za oddajo davčnih obračunov in poročil
 • Strokovni posveti in izobraževanja
 • Kongres računovodskih servisov

ZRS uresničuje naloge, ki jih zastavlja v letno oblikovanih programih dela.
 


Pomembnejši projekti ZRS

 • Promocija računovodske dejavnosti
 • Izbor Naj računovodski servis
 • Kongres računovodskih servisov
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Katalog računovodskih servisov
 • Analiza zakonske urejenosti računovodske dejavnosti v šestih izbranih evropskih državah
 • Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi
 • Protokol za primopredajo knjigovodskih listin
   

Planirani dogodki ZRS v 2009:

 • Zbor članov ZRS – 14. oktober 2009
 • 11. Kongres računovodskih servisov - 15. – 16. oktober 2009
 • Podelitev priznanja za Naj računovodski servis za leto 2009 – 15. oktober 2009
 • Strokovni posvet z Uradom za preprečevanje pranja denarja – 27. november 2009

   

NAŠI DOGODKI

ZRS skrbi za številne priložnosti in srečanja, ki jih označuje tako strokovno druženje kot sproščeno druženje njenih članov. Med vidnejšimi in predvsem tradicionalnimi so naslednji dogodki v naši organizaciji:

V sklopu jesenskega srečanja članov od samega začetka delovanja ZRS poteka Kongres računovodskih servisov. Kongres je priložnost za izobraževanje in usposabljanje ob široki paleti aktualnih strokovnih vsebin ter izmenjavo mnenj in izkušenj v prijetnem in stimulativnem okolju, ki omogoča tudi družabno srečanje kolegov.

Leta 2008 smo prvič podelili priznanje za Naj računovodski servis. S tem projektom želimo povečati zavedanje širše javnosti o pomenu kakovostnega računovodskega servisa za delovanje podjetij. Nagrada izbranemu Naj računovodskemu servisu se podeljuje v okviru Kongresa računovodskih servisov. Zmagovalca izbere neodvisna strokovna komisija.

Zbor članov ZRS poteka prav tako enkrat letno, jeseni. Namenjen je seznanjanju članov s tekočimi aktivnostmi in projekti ZRS, hkrati pa imajo člani možnost aktivno sodelovati z mnenji in predlogi za delovanje.

V ZRS pa skrbimo tudi za razgibano druženje – Športne igre ZRS potekajo enkrat letno v času pred dopusti, ko je dela manj, temperature pa primerne druženju pod nebom. Igre potekajo že od leta 2001.


NAČRTI

Prihodnost je jasna, cilji ambiciozni: dvig ugleda in kakovosti računovodske dejavnosti v Sloveniji.

 • Fokus našega delovanja ostaja ustrezna zakonska ureditev računovodske dejavnosti.
 • S spodbujanjem izobraževanja članov ZRS bomo še naprej dvigovali kakovost delovanja računovodskih servisov.
 • Ažurno bomo seznanjali člane o zakonodaji, pomembni za računovodsko dejavnost, novostih in spremembah.
 • Z medijskimi objavami in aktivno promocijo bomo poudarjali pomen računovodskih servisov za podjetja in povečevali zavedanje o kakovosti teh storitev.
 • Sodelovanje s strokovnimi organizacijami bomo razširili tako doma kot prek meja Slovenije.
 • Člani ZRS bodo deležni najboljših pogojev zavarovanja poklicne odgovornosti.
 • Članom bomo poleg obstoječih ponudili dodatne prednosti in ugodnosti.

oktober 2009


Pripeti dokumenti

Avtor: Zbornica računovodskih servisov