Zbornica računovodskih servisov

O Združenju računovodskih servisov, 29.9.2008


Združenje računovodskih servisov (ZRS) združuje družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje. ZRS je samostojni sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki skrbi za ustvarjanje dobrih pogojev poslovanja na področju dejavnosti računovodskih servisov ter za pomen in ugled ceha.

ZRS je bilo ustanovljeno leta 1996 v okviru GZS.

Združenja računovodskih servisov se je preimenovalo v Zbornico računovodskih servisov s 1.1.2009

ZRS na dan 29.9.2008 združuje 806 članov.

Predsednik ZRS: Aleksander Štefanac.
Upravnik odbor šteje 9 članov.

Temeljni splošni akt ZRS je pravilnik o delovanju ZRS. Po potrebi lahko UO ZRS sprejme tudi druge splošne akte.

Področja delovanja ZRS

ZRS svojo samostojnost v GZS uresničuje na naslednjih področjih:

  • samostojno upravljanje, načrtovanje in izvajanje lastnih dejavnosti;
  • samostojno upravljanje finančnih sredstev za lastne dejavnosti;
  • samostojno izvajanje kadrovske dejavnosti;
  • samostojno nastopanje v pravnih razmerjih s tretjimi;
  • sodelovanje v dejavnostih in organih GZS;
  • samostojno včlanjevanje v mednarodne organizacije panožnega značaja;
  • sodelovanje v dejavnostih in organih GZS;
  • sodelovanje v procesu odločanja o skupnih nalogah GZS.

Članarina ZRS je enotna za vse člane ZRS (252,00 EUR letno).

Kaj dobite za plačano članarino ZRS oziroma kakšne prednosti prinaša članstvo v ZRS?
/zbornica_racunovodskih_servisov/o_zbornici/clanski_prispevek/prednosti_clanstva_v_zrs 

Združenje uresničuje zastavljene naloge v skladu z letnim programom dela.
/zbornica_racunovodskih_servisov/o_zbornici/naloge

Razvoj in številčni prikaz panoge (podatki za leto 2007)
/zbornica_racunovodskih_servisov/clanstvo/prikaz_dejavnosti 

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo dejavnosti - SKD 74.120 (leto 2007)

 

poslovni subjekti

število

prihodki
v 000 EUR

št. zaposlenih

družbe

1.636

208.309

3.749

samostojni podjetniki

1.992

62.173

792

Vir: AJPES

 

Članstvo ZRS po območnih ali regijskih zbornicah

ZRS ima 815 članov, od katerih je 471 družb in 344 samostojnih podjetnikov posameznikov (stanje v registru GZS na dan 15.9.2008).

 

Območna ali regijska zbornica

št. družb

št. s.p.p.

skupaj

Območna zbornica Posavje, Krško

 16 

24 

Regionalna gospodarska zbornica Celje

31 

 24 

55 

Območna zbornica Koroška 

10 

17 

Primorska gospodarska zbornica

 32 

36 

68 

Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj

 51 

 30 

 81 

Območna zbornica Ljubljana

185 

74 

259 

Štajerska gospodarska zbornica

 35 

 51 

86 

Pomurska gospodarska zbornica

 10 

 15 

 25 

Območna zbornica za Severno Primorsko, Nova Gorica

 20 

31 

51 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 

10 

17 

27 

Območna zbornica Postojna

 7 

13 

Območna zbornica Zasavje, Trbovlje

 6 

 4 

 10 

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

11 

17 

Samo člani Združenja računovodskih servisov

63 

19 

82 

SKUPAJ

471

344

815


 

 


Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje računovodskih servisov