Zbornica računovodskih servisov

Dogodki in aktivnosti Združenja računovodskih servisov v letu 2008


DOGODKI

V letu 2008 je za nami že nekaj izobraževanj in dogodkov, s katerimi smo poskrbeli, da so se ob prijetnem druženju razvile tudi številne nove ideje in poslovne priložnosti. Za člane ZRS je posebnega pomena, da so pravočasno seznanjeni z vsebino novih predpisov ter z njihovimi spremembami predvsem na področju računovodstva, davkov, delovno pravne in statusne zakonodaje. Izobraževanje je zato tudi eno izmed področij, ki mu na združenju namenjamo največ pozornosti. 

Izvedli smo:

 • Šest tematskih seminarjev in vsakega od njih v večjih slovenskih mestih:
  -
  Novosti pri sestavljanju davčnega obračuna in letnega poročila za leto 2007
  -
  Kako podjetju povečati knjigovodsko vrednost in s tem možnost donosneje prodati delež
  -
  Najpogostejše dileme pri obračunavanju DDV po 1.1.2008
  -
  Novosti na področju REK obrazcev (individualni REK obrazci)
  - Obračunavanje DDV pri prevoznih storitvah
  -
  Aktualna vprašanja pri obračunavanju DDV
 • Športne igre Združenja računovodskih servisov, ZRS, 13.06.2008, Rogla

10. Kongres računovodskih servisov

Jubilejni 10. Kongres računovodskih servisov, bo potekal od 15. do 17. oktobra 2008 v kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija v Portorožu. Letos bo kongres sestavljen iz dveh sklopov:

 • Občni zbor ZRS namenjen aktivnostim ZRS, 15.10.2008
  Pomembnejše točke na Občnem zboru bodo:
  -
  Prenova računovodske tarife (več spodaj)
  -
  Predlog Zakona o računovodski dejavnosti (več spodaj)
  -
  Predstavitev rezultatov Analize zadovoljstva strank z računovodskimi servisi (več spodaj)

 • Izobraževanje in strokovne vsebine kongresa

 • Prva podelitev priznanja za Naj računovodski servis za leto 2008, 16.10.2008

ZRS prvič organizira izbor Naj računovodski servis, na katerem lahko sodelujejo le člani združenja. S tem dogodkom želimo med podjetji širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa za njihovo delovanje. Posredni cilj izbora je promocija računovodske dejavnosti.

Izbrani računovodski servis bo prejel:
- priznanje Združenja računovodskih servisov, ki bo pohvala za dobro opravljeno delo in potrditev, da je podjetje na pravi poti;
- hkrati bo predstavljen na spletni strani ZRS in v medijih in si s tem povečal ugled in prepoznavnost.

Več o izboru Naj računovodskega servisa 2008 najdete na http://najrs.gzs.si.


V letu 2009 so pred nami naslednji dogodki:

 • 4 sklopi strokovnih seminarjev po 13 lokacijah območnih in regijskih zbornicah v sistemu GZS v organizaciji ZRS
 • 9. Športne igre ZRS – junij 2009
 • 11. Kongres računovodskih servisov – oktober 2009

 

AKTIVNOSTI ZRS

Poleg dogodkov si je ZRS zadalo izvajati naslednje aktivnosti:

 • Prenova računovodske tarife
  Podlaga za zaračunavanje storitev, ki jih opravijo v računovodskem servisu, je Računovodska tarifa (RT). Ta določa priporočljiv, neobvezen način vrednotenja in obračunavanja RT. Objavljena je na spletnih straneh ZRS.

Rezultati ankete, s katero je delovna skupina ZRS dobila pomembne informacije in predloge za prenovo Računovodske tarife in prenovljena RT bo 15. oktobra 2008 predstavljena na Občnem zboru ZRS v Portorožu v okviru 10. Kongresa računovodskih servisov.

Predviden pričetek uporabe nove RT je 1.1.2009.

 • Predlog Zakona o računovodski dejavnosti
  Ministrstvo za gospodarstvo je ZRS poslalo navodila za pripravo analize učinkov zakona o računovodski dejavnosti, maja letos je bila v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izdelana analiza »Urejenost računovodske dejavnosti v državah EU« v šestih izbranih državah (Avstrija, Nemčija, Belgija, Nizozemska, Estonija, Irska). Analiza učinkov zakona o računovodski dejavnosti, predlog Zakona in druge aktivnosti v zvezi z njim bodo predstavljene na Občnem zboru ZRS v Portorožu.

 • Preimenovanje v Zbornico računovodskih servisov

 • Promocija ZRS - Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi
  V namen promocije članov ZRS in računovodske dejavnosti, predvsem pa za širjenje zavedanja o pomenu kakovostnega računovodskega servisa za delovanje podjetja smo 20. junija 2008 s strani ZRS na 29.500 naslovov slovenskih podjetij poslali anketni vprašalnik.

  Ocenjujemo, da računovodski servisi vodijo poslovne knjige 60.000 slovenskim podjetjem. Izmed teh smo izbrali 29.500 slovenskih podjetij upoštevajoč kriterije: izločili smo velika podjetja, srednja in mala podjetja z več kot 50 zaposlenimi, podjetja z manj kot 25.000 EUR prometa letno ter dejavnost 69.200 (računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje).

  Cilj ankete je bil ugotoviti:
  - kaj si stranke mislijo o storitvah računovodskih servisov,
  - kaj pričakujejo o računovodskih servisov ter 
  - 
  zakaj ne uporabljajo storitev računovodskega servisa.

Vrnjenih je bilo 3068 odgovorov, kar predstavlja 10,4 % vseh poslanih anketnih vprašalnikov.

Rezultati ankete bodo predstavljeni na Občnem zboru članov ZRS 15. oktobra 2008, nato pa objavljeni na spletnih straneh ZRS. Po kongresu bodo rezultati ankete dostopni tudi na spletni strani ZRS in objavljeni v medijih.

 • Katalog ZRS
  V letu 2008 bomo izdali novo izdajo tiskanega dvojezičnega kataloga. V Katalogu so predstavljena podjetja, člani ZRS ki opravljajo storitve vodenja poslovnih knjig zunanjim uporabnikom in so svoje poslovanje organizacijsko in strokovno uredila tako, da nudijo svojim strankam čim bolj kakovostne storitve. Eden izmed bistvenih pogojev za vpis v katalog je namreč tudi ta, da je v podjetju zaposlena ena oseba s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije. Po novem se bo v katalog dodatno vpisal tudi računovodski servis, če ima zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe s strokovnim nazivom preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljenim pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Katalog se bo predvidoma ažuriral v novembru 2008.

 • Spletne strani ZRS (zaprte, podportali)
  Obveščanje članov ZRS v največji meri poteka preko spletnih strani ZRS - povprečno 2.952 obiskov na mesec, v primerjavi z letom 2007 zaznavamo 12 % rast v obisku naših strani.

  V avgustu 2008 smo uvedli zaprte spletne strani ZRS in članom ZRS posredovali uporabniška imena in gesla za dostop. Na zaprtih straneh smo objavili besedilo za javno obravnavo: Predlog za javno obravnavo nove računovodske tarife.

 • Regijske sekcije
  Sekcije računovodskih servisov, ki delujejo pri območnih zbornicah in samostojnih regionalnih zbornicah so v letu 2008 dobile nov zagon.
  - Predsednik ZRS in direktorica ZRS sta se 8. januarja 2008 udeležila ustanovne skupščine Sekcije računovodskih servisov Posavja (SRSP) pod okriljem Območne gospodarske zbornice Posavje,
  - 9. maja 2008 pa ustanovnega zbora Sekcije računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine.
  - 11. septembra 2008 je UO ZRS povabil na sestanek 13 predsednikov sekcij računovodskih servisov, ki delujejo pri območnih zbornicah in samostojnih regionalnih zbornicah. Udeležilo se ga je 8 predstavnikov.

Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje računovodskih servisov