Zbornica računovodskih servisov

Izjave članov ZRS

 

O ZRS

ZRS je edina institucija, ki se v Sloveniji bori za pravice računovodskih servisov.
Mira Kotnik, Kontesa d.o.o., predsednica sekcije računovodskih servisov pri GZS - Območni zbornici Koroška
»Pri zastopanju svojih članov je zbornica naredila zelo veliko. Z vsemi aktivnostmi je pripomogla k dvigu ugleda zbornice in s tem tudi k prepoznavnostiti pomembnostiti kakovostnih storitev računovodenja za podjetja. Ocenjujemo, da se med pomembnejše aktivnosti naše zbornice uvrščajo izbor Naj računovodski servis, zloženka »Kako izbrati kakovostni računovodski servis« in Standard izvajalcev računovodskih storitev.
Ivica Močnik, SUN Gornja Radgona d.o.o.
Ocenjujemo, da je združevanje računovodskih servisov v stanovsko organizacijo zelo pomembno za našo dejavnost. Naša zbornica je v zadnjih letih naredila veliko na področju organizacije različnih izobraževanj, organizaciji kongresa izvajalcev računovodskih storitev in izbora Naj računovodski servis ter v zastopanju članov.
Nevenka Bovhan, GRS d.o.o. Trbovlje

O IZOBRAŽEVANJU

V letnem planerju imamo za osrednji strokovni dogodek – Kongres izvajalcev računovodskih storitev – vedno vnaprej rezerviran termin. Aktualne strokovne teme, praktični napotki in usmeritve, izmenjava mnenj in druženje s stanovskimi kolegi, ugodna cena za člane ... Vse to so prednosti, zaradi katerih se kongresa z veseljem udeležujemo že vrsto let.
Darja Povšič Peršolja, direktorica Contall d.o.o.
Kongres izvajalcev računovodskih storitev je osrednji dogodek za vse računovodske servise in se ga z veseljem redno udeležujem. Na kongres pridemo vsi, ki nekaj pomenimo v računovodstvu. To je top dogodek z vrhunsko organizacijo in programom, ki ga oblikujejo odlični predavatelji in sponzorji. Udeležencem kongresa nudi priložnost za mreženje, gradnjo odnosov, spoznavanje konkurence in potencialnih poslovnih partnerjev. Predvsem mi je všeč odprta komunikacija med FURS, AJPES in drugimi inštitucijami, s katerimi vsakodnevno delamo in lahko oblikujemo predloge za optimizacijo dela in zmanjševanje administracije. Predavatelji izbirajo aktualne teme in vedno pridobim informacije, ki jih lahko takoj uporabim v praksi. Predvsem pa je ta kongres zame vsakič znova potrditev, da smo v koraku s časom. Ker verjamem v moč povezovanja in sodelovanja, se vedno znova veselim tega srečanja.
Erika Kostanjšek, e3plus Erika Kostanjšek s.p.
Menim, da je zelo pozitivno, da ZRS svojim članom omogoča tudi brezplačna izobraževanja.
Marjana Novak, Marjana Novak s.p., Celje
Podjetje, v katerem delam, se udeležuje kongresov že sedem let. Všeč mi je, da imajo vsa predavanja v okviru kongresa poleg teoretičnega dela še praktične primere, ki te dodatno motivirajo k razmišljanju. Poleg strokovnih tem so zanimiva tudi motivacijska predavanja.
Kongres je dogodek, na katerem se zbere večji del naše stroke. Želim si, da bi se kongresa udeležilo še več izvajalcev računovodskih storitev, ker samo združeni, lahko nekaj dosežemo.
Darko Vollmaier, Dopika d.o.o., Maribor
Kongresi so mi všeč, ker programski del vedno vključuje akutne teme, ki jih podajajo dobri predavatelji. Tako predavanja niso nikoli suhoparna. Na kongresih vedno poglobim določena strokovnega znanja in se seznanjam z novitetami na zakonodajnem področju.
Vse to je pomembno, ker v času ko je stroka pred izzivom globalizacije, nenehnim spremembam zakonodaje, IT tehnologije in trenutnega ekonomskega položaja Slovenije, je dobro vedeti, kje so tvoje prednosti in slabosti ter kaj potrebuješ, da si ali postaneš vodilni v stroki.
Seveda pa kongres ni samo poslušanje tem v predavalnici, ampak tudi vključuje dobro organizirano zabavno druženje.
Špela Kumelj, Registrator d.o.o., Ljubljana
Kongresa se udeležujem od leta 2009. V programskem delu kongresa so mi najbolj zanimive aktualne teme podane s strani strokovnjakov, ki s svojimi predavanji potrdijo ali pa tudi razjasnijo moje dileme. Zato Kongres zame predstavlja zaključeno celoto vseh izobraževanj v določenem letu.
Poleg strokovnih tem je kongres tudi mesto za druženje s kolegi iz stroke. V času trajanja kongresa se pogovarjamo o težavah in aktualnih temah ter skupaj iščemo rešitve.
Barbara Godler, Saldo plus d.o.o., Kranj
Zadovoljna sem z organizacijo dogodka in prikazanim dogajanjem. Strokovna predavanja so bila aktualna in izbrana, še posebej mi je bilo všeč predavanje za dušo na koncu.
Ema Gorišek, Amulet d.o.o., Maribor

O KATALOGU CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE IN STANDARDU IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV

V veliko čast si štejemo in ponosni smo, da ne glede na še vedno neugodne razmere za kakovostno delo računovodskih servisov, poleg ostalih licenc uspevamo podaljševati tudi vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in pridobitev Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev pri ZRS.
Pavla Zadnikar Vencelj, VENCELJ Preddvor d.o.o.

O IZBORU NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS

Zmaga nam je prinesla same pozitivne izkušnje. Prejeli smo veliko pohval, nekaj novih klientov, obstoječi pa so do storitev našega računovodskega servisa povečali zaupanje«.
Miran Stopar, Karmen d.o.o., nagrajenec izbora Naj računovodski servis 2012, 2013, 2014, kategorija mali
Z zmago smo prejeli ogromno čestitk s strani naših strank. V času izbora je prednost že sama udeležba, ker vpliva na povečanje prepoznavnosti podjetja v medijih. Zmaga pa nam je prinesla še dodatno izpostavitev, tudi v lokalnih medijih.
Mirjam Trdan, Dafin d.o.o., nagrajenec izbora Naj računovodski servis 2014, kategorija srednji
Naslov je nedvomno doprinesel k temu, da smo pridobili nekaj novih strank. Od naših obstoječih strank smo ob zmagi prejeli veliko čestitk. Poleg čestitk in povečanega ugleda v okolju je zmaga vplivala tudi na pozitivno vzdušje v našem kolektivu.
Marija Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o., nagrajenec izbora Naj računovodski servis 2014, kategorija veliki