Zbornica računovodskih servisov

Register članov Zbornice računovodskih servisov


Zbornica računovodskih servisov združuje družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo knjigovodsko, računovodsko, revizijsko in davčno svetovalno dejavnost in so v skladu z razvrstitvijo, ki jo predpisuje standardna klasifikacija dejavnosti, razporejeni pod številko SKD 69.200.

Elektronski katalog je na voljo na povezavi: Register članov Zbornice računovodskih servisov

ZRS ima zadnjih šest let stabilno članstvo okrog 500 članov.