Zbornica računovodskih servisov

Zbornica računovodskih servisov

SKRBIMO ZA UGLED IN KAKOVOST DEJAVNOSTI IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV

Pomen računovodskih servisov v širšem gospodarskem prostoru, predvsem pa na področju malega gospodarstva, je izredno velik. Računovodski servisi so že v zgodnjem obdobju svojega razvoja zaznali potrebo po združevanju in jo začeli leta 1996 uresničevati z zahtevo po samostojnem združenju znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. 3.12.1996 so ustanovili Sekcijo podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev - SRKRD. Sekcija se je leta 1998 preoblikovala v samostojno Združenje računovodskih servisov, ki se je s 1.1.2009 preimenovalo v Zbornico računovodskih servisov (ZRS).

Danes Zbornica računovodskih servisov združuje več kot 500 družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov ter so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 razvrščeni pod šifro delavnosti 69.200. S svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti in zastopa ter ščiti interese svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju.

Predstavitvena zloženka ZRS v slovenščini (pdf).